Brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder post 73 skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». 

Slik søker du om tilskudd

Søknadsfrist 1. november hvert år.

Søknadsskjema

NB! Lenken fungerer ikke i Internett Explorer. Eventuelt kopier lenken og lim inn i annen nettleser, f.eks Chrome, Firefox eller Safari. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusområder.

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Eiere av bygninger/anlegg innenfor bestemte tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med bestemte tette trehusområder. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bygg og anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi, til tiltak som bidrar til at brann oppdages raskt, hindrer spredning og tilrettelegger for enkel slukking, herunder til å utarbeide brannsikringsplan.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Tilskudd fastsettes ut fra følgende prioriteringer:

  1.  den kulturhistoriske verdien til trehusområdene
  2.  hvor tilgjengelig området er for brannvesenet, og risikoen for at en brann vil spre seg
  3.  hvor effektive tiltakene anses å være for å oppdage, hindre spredning og slukke brann, særlig i områder der det er stor avstand til brannvesenet
  4.  om det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder.

Mer informasjon om tilskuddsordningen 

Om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder