Tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Forutsetningen er at pengene brukes til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. Pengene kan også brukes til å planlegge slike tiltak og til å lage lokale trafikksikkerhetsplaner.

Vi har en årlig utlysning av tilskudd som kommunene kan søke på, til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier og kommunale veier. I år lyser vi ut midler til tiltak på fylkeskommunale veier, i første omgang.  

Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (PDF, 107 kB)

Send søknaden til: firmapost@rogfk.no eller i vanlig post til:
Rogaland fylkeskommune
v/Hannah Orstad Johnsen
Postboks 130 
4001 Stavanger. 

Merk konvolutten med «FTU-søknad».  

Har du spørsmål?

Se kontaktinformasjon helt nederst på siden.

Artikkelliste