Tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Forutsetningen er at midlene brukes til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. Midlene kan også nyttes til planlegging av slike tiltak og til utarbeidelse av lokale trafikksikkerhetsplaner.

Vi har en årlig utlysning av midler som kommunene kan søke på, til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier og kommunale veier. I år lyser vi ut midler til tiltak på fylkeskommunale veier, i første omgang.  

Ny, utsatt søknadsfrist er 15. august  2022

Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (PDF, 107 kB)

Søknaden sendes firmapost@rogfk.no eller i vanlig post til:
Rogaland fylkeskommune, Enhet for Transport og Mobilitet
v/Wenche Myrland
Postboks 130 
4001 Stavanger. 

Konvolutten merkes med «FTU-søknad».  Det er viktig å holde søknadsfristen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Wenche Myrland
E-post: wenche.myrland@rogfk.no
Mobil: 48 04 50 80

eller

Aksel Grunnreis
E-post: aksel.grunnreis@rogfk.no

Til toppen