Regionalt forskningsfond Rogaland

Det blir ikke lyst ut midler til prosjekter fra Regionalt forskningsfond Rogaland i 2024

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Nettsiden til Regionalt forskningsfond Rogaland