Legathåndboken

Legathåndboken er Norges største og eldste database over legater og stipend. Den gir oversikt over stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og mange andre formål.

I Legathåndboken får du opplysninger om hvor meget det kan søkes om, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknaden skal sendes, samt tidsfrister. Mange legater og stipend har egne websider hvor du kan laste ned søknadsskjema og få annen informasjon. Du får e-mail og web-adressene i Legathåndboken.

Cicerone Forlag har utgitt Legathåndboken regelmessig siden 1985. Boken oppdateres hvert år og kommer i revidert utgave ved hvert årsskifte.

Artikkelliste