Kostnader til videregående opplæring

Selve undervisningen ved de fylkeskommunale videregående skolene er gratis.

Fylkestinget har vedtatt at elever som begynner i Vg1 skal bruke bærbar datamaskin. Elevene kjøper maskinen selv og får låne lærebøker på skolen. 

Du må likevel påregne å måtte kjøpe klær og utstyr som er nødvendig innenfor den praktiske delen av opplæringen.

Dessuten har noen kurs obligatoriske ekskursjoner eller andre former for undervisning som medfører kostnader og eller egenandeler.

Ved de fylkeskommunale videregående skolene med studieretning for hotell- og næringsmiddelfag og naturbruk må du betale for kost.

Ta kontakt med den aktuelle skolen for mer informasjon.