Kompetansenettverk lokalmatproduksjon

Innføringskurs i ysting, Stavanger Ysteri - Klikk for stort bilde Nofima

Er du lokalmatprodusent og har utfordringer i produksjonen? Trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon? De matfaglige kompetansenettverkene kan hjelpe!

Fem regionale kompetansenettverk gir deg matfaglig kunnskap gjennom blant annet kurs og besøksordning.

Hvem kan få hjelp? 

  • Primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter (<10 ansatte) med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
  • Reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmat-produsenter 
Gro Haugvaldstad Kleiberg og Aase Vorre Skuland, Nofima - Klikk for stort bilde Nofima

Hvordan kan vi hjelpe?

Din bedrift kan få besøk av en fagperson som gir deg matfaglig veiledning tilpasset de konkrete matfaglige utfordringene du står overfor. Fagpersonen har god kjennskap til, og erfaring med, store og små utfordringer som du måtte stå ovenfor.    

Besøksordningen er gratis og utgjør veiledning på inntil 20 timer. Ta kontakt med ditt regionale kompetansenettverk hvis du ønsker besøk!

Kompetansenettverkene er en del av tilbudet i Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.