Innovasjonspris for studenter

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. 

Målet for prisen er å få flere studenter til å velge problemstillinger som kan resultere i innovative løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

Følgende institusjoner inviteres til å delta: UiS, BI Stavanger, HVL (campus Haugesund) og VID (campus Stavanger og Sandnes).

Vilkår

Prisen deles ut til en student som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte.

Følgende tre kriterier må være oppfylt:

  • Innovasjonen må bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Masteroppgaven må holde en høy faglige standard.
  • Oppgaven bidrar til en ny løsning på et viktig problem.

Forslag til kandidater fremmes av instituttleder/studieleder etter nominasjon fra veileder. Hvert institutt eller programområde har maksimalt lov å fremme to kandidater. 

Prisen er på 30.000 kroner og vil bli delt ut av fylkesordfører på fylkestinget i oktober.

Juryen består av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, BI, VID, Validé og en studentrepresentant (rullerer mellom utdanningsinstitusjonene).

Artikkelliste