Klimapartnere Rogaland

Prosjektleder Christian Herheim presenterer Klimapartner Rogaland på InnovationDock i Stavanger. - Klikk for stort bildeProsjektleder Christian Herheim presenterer Klimapartner Rogaland på InnovationDock i Stavanger.Rogaland fylkeskommune er med i det nasjonale klimapartner-nettverket. Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. 

Alle klimapartnere arbeider etter samme metode og overordnede strategi, og samarbeider på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Samhandling og dialog er suksesskriteriet for klimapartneres verdiskaping der partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

Arbeidsmetode

Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Inngåelse av partneravtale forplikter å:

 • forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • arbeide systematisk med miljøstyring
 • gjennomføre årlig klimaregnskap
 • betale årlig kontingent

Alle klimapartnere utfordres til å:

 • bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere vil bidra til å:

 • skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer og fag
 • innhente og sammenstille data til klimaregnskap
 • øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom partneres grønne forretningsideer og beste praksis.

Organisering

Fylkesordfører Marianne Chesak med diplom som viser at Rogaland fylkeskommune er Klimapartner - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak med diplomet som viser at Rogaland fylkeskommune er Klimapartner.Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med partnere fra regionen.

Klimapartnere finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommunen og delvis via kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har Klimapartnere fått Klimasatsmidler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner.

Les mer om Klimapartnere Rogaland.