Seljakt

Steinkobbe kikker opp av havet - Klikk for stort bilde

Rogaland fylkeskommune behandler søknader om jakt på steinkobbe og havert. Kvoten for steinkobbe er fastsatt for Rogaland, mens kvoten for havert strekker seg fra Lista til Stad.

Søke om fellingstillatelse for 2023

Søknadsskjemaet for sesongen 2023 er åpent. 

Søknader sendes inn elektronisk, hele sesongen så lenge det er mer igjen på kvoten.
Hadde du tillatelse forrige sesong, er det et krav at du sendte rapport innen fristen. 

Jegere må legge ved godkjent skyteprøve for storviltjegere.

Dersom du bruker appen, må du klikke deg inn på fanen som heter "skyteprøve" og så videre inn på en av registreringene som ligger der. Da kommer du til et bilde med ditt navn og status for skyteprøven. Det er dette du må ta skjermbilde av, og sende som vedlegg. Merk at fylkeskommunen ikke kan lese av QR-kode til jegeravgiftskort, da den er for kontrollører. 
Bilde av skyteprøve i papirform/på jegeravgiftskort kan selvsagt fortsatt vedlegges.
 

Søk om jakttillatelse for sel

(NB! Flere sender feil vedlegg. Les teksten over om skyteprøven før du søker, for å unngå dette). 

Husk å sjekk din digitale postkasse dersom du venter på tilsagnsbrevet (Altinn/Digipost etc.).

Kvoteoversikt 2023

Steinkobbe: (avventes)
Havert:  (avventes)

Meld fra til Håvard Hageberg så snart som mulig etter felt sel slik at kvoten kan holdes fortløpende oppdatert.
E-post: havard.hageberg@rogfk.no
Telefon: 51 92 12 69

Jakttidsrammer 2023

Steinkobbe

For steinkobbe er den årlige jakttidsrammen 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september.

Havert

For havert er den årlige jakttidsrammen 1. februar - 30. september.

Krav til jegeren

Jegerne plikter å gjøre seg kjent med de krav og betingelser som gjelder for jaktutøvelse.

Jegerne som har fått jakttillatelse skal løpende melde fra om antall felt sel til Rogaland fylkeskommune (innen åtte timer og tidligst mulig ved lav kvoterest). Jegerne skal til enhver tid kunne ha tilgang til denne oversikten. Jegerne er, før de drar ut på jakt, pliktig til å undersøke med Rogaland fylkeskommune hvorvidt det er sel igjen for felling innenfor fastsatt fellingskvote. 

Elektronisk rapporteringsskjema

Når jaktsesongen er over skal alle som har mottatt tillatelse til å jakte sel, rapportere resultatet fra jaktåret til fylkeskommunen.

  • Frist for sesongen 2023 vil oppdateres når sesongen nærmer seg. 

Rapporteringsskjema for selfangst

Med bakgrunn i mottatte fangstskjema utarbeider Rogaland fylkeskommune årlig en samlet oversikt over felte dyr som sendes Fiskeridirektoratet.

Retningslinjer og regelverk

Til toppen