Seljakt

Steinkobbe kikker opp av havet - Klikk for stort bilde

Rogaland fylkeskommune behandler søknader om jakt på steinkobbe og havert. Kvoten for steinkobbe er fastsatt for Rogaland, mens kvoten for havert strekker seg fra Lista til Stad.

Søke om tillatelse til seljakt for 2024

Søknader kan sendes inn fortløpende hele sesongen, så lenge det er mer igjen på kvoten.
Hadde du tillatelse forrige sesong, er det et krav at du sendte rapport innen fristen. 

Jegere må legge ved godkjent skyteprøve for storviltjegere. Bilde av betalt jegeravgift er ikke nok.

Søk om tillatelse til jakt på kystsel

Dersom du bruker appen, må du klikke deg inn på fanen som heter "skyteprøve" og så videre inn på en av registreringene som ligger der. Da kommer du til et bilde med ditt navn og status for skyteprøven. Det er dette du må ta skjermbilde av, og sende som vedlegg. Fylkeskommunen kan ikke lese av QR-kode til jegeravgiftskort. Bilde av skyteprøve i papirform/på jegeravgiftskort kan selvsagt fortsatt vedlegges.

Utlendinger eller andre som ikke har elektronisk ID, kan søke ved å sende epost til havard.hageberg@rogfk.no, med vedlagt bevis for skyteprøve eller tilsvarende dokumentasjon for at de oppfyller kravet til å kunne jakte storvilt i landet de bor i. Utlendinger må jakte i følge med norsk statsborger som også har fått tillatelse. 

Gjenværende kvote 2024

Steinkobbe: 6 (av totalt 50 i Rogaland)
Havert: 27 (av kvote på 60 dyr mellom Lista og Stad)

Meld fra om felt sel på epost til havard.hageberg@rogfk.no slik at kvoten kan holdes oppdatert.

Jakttidsrammer 2024

Steinkobbe

For steinkobbe er den årlige jakttidsrammen 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september.

Havert

For havert er den årlige jakttidsrammen 1. februar - 30. september.

Krav til jegeren

Jegeren plikter å gjøre seg kjent med de krav og betingelser som gjelder for jaktutøvelse.

Jegeren som har fått jakttillatelse skal løpende melde fra om felling av sel til Rogaland fylkeskommune (innen åtte timer og tidligst mulig ved lav kvoterest). Jegeren er pliktig til å undersøke med Rogaland fylkeskommune hvorvidt det er sel igjen innenfor fastsatt kvote. Jegeren skal til enhver tid kunne ha tilgang til denne oversikten.

Det er forbudt å jakte steinkobbe i Lysefjorden.

Rapportering

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel, skal rapportere til fylkeskommunen innen sesongen er slutt. 

Rapportskjema kommer her. 

Retningslinjer og regelverk