Seljakt

Steinkobbe kikker opp av havet - Klikk for stort bilde

Rogaland fylkeskommune behandler søknader om jakt på steinkobbe og havert. Kvoten for steinkobbe er fastsatt for Rogaland, mens kvoten for havert strekker seg fra Lista til Stad.

Søke om tillatelse til seljakt for 2024

Søknadsskjemaet for sesongen 2024 åpner snart.

Søknader sendes inn elektronisk, hele sesongen så lenge det er mer igjen på kvoten.
Hadde du tillatelse forrige sesong, er det et krav at du sendte rapport innen fristen. 

Jegere må legge ved godkjent skyteprøve for storviltjegere.

Dersom du bruker appen, må du klikke deg inn på fanen som heter "skyteprøve" og så videre inn på en av registreringene som ligger der. Da kommer du til et bilde med ditt navn og status for skyteprøven. Det er dette du må ta skjermbilde av, og sende som vedlegg. Fylkeskommunen kan ikke kan lese av QR-kode til jegeravgiftskort, da den er for kontrollører. Bilde av skyteprøve i papirform/på jegeravgiftskort kan selvsagt fortsatt vedlegges.

Utlendinger eller andre som ikke har elektronisk ID, kan søke ved å sende epost til havard.hageberg@rogfk.no, med vedlagt bevis for skyteprøve eller tilsvarende dokumentasjon for at de oppfyller kravet til å kunne jakte storvilt i landet de bor i. Utlendinger må jakte i følge med norsk statsborger som også har fått tillatelse til å jakte sel. 

Kvoteoversikt 2024

Kvoten er ikke endelig fastsatt.

Steinkobbe:
Havert

Jakttidsrammer 2024

Steinkobbe

For steinkobbe er den årlige jakttidsrammen 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september.

Havert

For havert er den årlige jakttidsrammen 1. februar - 30. september.

Krav til jegeren

Jegeren plikter å gjøre seg kjent med de krav og betingelser som gjelder for jaktutøvelse.

Jegeren som har fått jakttillatelse skal løpende melde fra om felling av sel til Rogaland fylkeskommune (innen åtte timer og tidligst mulig ved lav kvoterest). Jegeren er pliktig til å undersøke med Rogaland fylkeskommune hvorvidt det er sel igjen innenfor fastsatt kvote. Jegeren skal til enhver tid kunne ha tilgang til denne oversikten.

Elektronisk rapportskjema

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel, skal rapportere resultatet fra jaktåret til fylkeskommunen.

  • Frist for rapportering er 6. oktober 2024

Rapportskjema for jakt på kystsel

Rogaland fylkeskommune sender den samlede oversikten over felte dyr til Fiskeridirektoratet.

Retningslinjer og regelverk