Friluftsliv

Når drev du sist med friluftsliv? Var det egentlig friluftsliv eller kanskje du bar gikk en tur? Friluftsliv defineres som "opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse" (Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv). Da var det jo friluftsliv du holdt på med.  

Friluftsliv er en vesentlig del av norsk kultur og er på mange måter blitt en selvfølge, en aktivitet vi driver med uten å være bevisst om det. Friluftsliv er vår kontakt med naturen og noen vil enda si med urmennesket i oss selv. Friluftsliv oppstår gjennom oss, våre behov og våre muligheter for å bruke naturen og landskapet. 

Friluftslivet er i en rivende utvikling og begrepet dekker over mer enn det gjorde før i tiden. I dag forbindes friluftsliv i stor grad med idrett, folkehelse og universell utforming. På mange punkter kan det sies at friluftslivet har kommet nærmere. Friluftsliv er ikke lengere bare en flere dages fjelltur langt fra hjemmet, men er blitt en hverdagstur i nærområdet. Også aktivitetene har endret seg og blitt mye mer mangfoldig med alt fra den vanlige spaserturen og skituren til terrengsykling og basehopping. 

Rogaland fylkeskommunes ansvar

Fylkeskommunen har som friluftslivsorgan, gjennom friluftsloven, et generelt ansvar for å fremme allmenhetens friluftsinteresser. Et ansvar som Rogaland fylkeskommune tar alvorlig og har med seg inn i alt sitt arbeid med friluftsliv. Rogaland fylke er rik på naturperler fra sjø til fjell, som det er viktig å ta vare på og gi folk flest mulighet for å oppleve. Rogaland fylkeskommune jobber for dette sammen med andre aktører, ved å bidra til sikring av nye friluftslivsområder og gi støtte til tilrettelegging for friluftsliv, slik at alle har mulighet til å delta i friluftslivet, stimulere til friluftsaktivitet gjennom tilskuddsordninger og mye mer. 

Et variert friluftsliv, gir varierte utfordringer. Disse utfordringene ønsker Rogaland fylkeskommune å være med på å løse, og vi jobber derfor tett sammen med friluftsrådene, kommunene og friluftsorganisasjonene i fylket, samt relevante statlige organer for å fremme friluftslivet. Dette samarbeidet har gjort Rogaland til et fylke med mye og variert friluftsliv for alle. 

Artikkelliste