Stor interesse for fiske- og vassdragsseminar

Elv gjennom norsk fjellandskap - Klikk for stort bilde Øyvind Nesvåg Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland arrangerte 7. april 2022 fiske- og vassdragsseminar med 125 deltakere.

Deltakere på samling i stor sal - Klikk for stort bilde  Formålet med seminaret var økt fokus på vassdragenes betydning for samfunnet, informere om regelverk for tiltak i eller nært vassdrag, beskrive gjentatte utfordringer og gi råd om hvordan negative inngrep i vassdrag kan unngås.

Det var deltakere fra kommuner, statlige myndigheter, samferdselsetatene, konsulentfirmaer, vannområdene, elveeierlag og jeger- og fiskerforeninger.

Til toppen