Første vannområdeutvalg i Dalane

Personer på tur i Egersund kikker på elva - Klikk for stort bildeOnsdag 10. juni ble vannområdeutvalg (VOU) i Dalane konstituert og Trine Salvesen Røyneberg er ansatt som ny vannområdekoorinator.

Første vannområdeutvalg (VOU) i Dalane for ny politikerperiode, ble holdt som et fysisk møte på onsdag 10. juni i Egersund. Utvalget startet med en befaringsrunde som fokuserte på flomsikringen utført av Egersund kommune langs Lundeåna i Egersund sentrum, og ble ledet av Kari Richardson. Kari er lederen til den nyansatte vannområdekoorinatoren, Trine Salvesen Røyneberg, som begge jobber i Eigersund kommune. Etter befaringen og god dialog, gikk turen tilbake til hotellet, hvor presentasjoner rundt vannforvaltningsarbeidet ble holdt. Mot slutten ble en konstituering av Dalane VOU utført, hvor Emil Moen og Kjetil Slettebø ble enstemmig vedtatt som henholdsvis leder og nestleder av utvalget.

Ny vannområdekoordinator til venstre - Trine Salvesen Røyneberg, leder til høyre - Kari Richardson.jpg - Klikk for stort bildeNy vannområdekoordinator Trine Salvesen Røyneberg (t.v.) sammen med leder Kari Richardson (t.h.)

Dalane VOU har også vært konstituert og arbeidet med vannforvaltningsutfordringer tidligere, men da uten en vannområdekoordinator. Dette resulterte i at arbeidet har vært begrenset og at få tiltak har blitt utført i Dalane vannområde. Utvalget har nå blitt konstituert på nytt, etter politiske valg i kommunene, denne gangen også med vannområdekoordinator på plass.

I vannområdeutvalget skal det stemmes på saker, og hver kommune er i Dalane representert av en politisk valgt representant (samt vara), og en politisk valgt representanter fra Rogaland fylkeskommune (samt vara). Vannregionmyndigheten (administrasjon i Rogaland fylkeskommune) og Fylkesmannen i Rogaland stiller som observatører med en fast representant hver.

VOU vil i første runde fokusere på å samordne og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i vannområdet. Dette innebærer deriblant å vurdere tiltaksprogrammet for den regionale vannforvaltningsplanen, hvor begge dokument nå revideres og skal på høring fra 1. januar 2021.

Videre skal utvalget jobbe med å tilrettelegge for god medvirkning, politisk forankring og arbeide aktivt for å fremme vannområdets og kommunenes behov. 

Vannområdekoordinator, Trine S. Røyneberg vil bistå VOU med å samordne og styre det daglige arbeidet i vannområdet, bidra til informasjonsflyt mellom lokalt og regionalt nivå, følge opp fellesprosjekter og mye mer. 

Rogaland fylkeskommune ser veldig frem til et tett og godt samarbeid med Trine, og et fult operativt VOU i Dalane!

Til toppen