Nye næringshage- og inkubasjonsprogram

Nytt næringshageprogram og nytt inkubasjonsprogram  - Klikk for stort bilde Diego PH Vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet er noen av stikkordene for de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som er lyst ut nasjonalt med søknadsfrist 15. september. 

Fra 1. januar 2023 starter nye programperioder for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Utlysningen til de nye programmene ligger nå ute på Siva sin hjemmeside. 15. september 2022 er fristen for å søke.

Framtidsrettet næringsliv i distriktene

Næringshageprogrammets visjon er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Hovedmålet til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter.

Inkubasjonsprogrammets visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom å utløse vekst i etablerte virksomheter, samt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. 

Dialog med søkere

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) eier og finansierer næringshage- og inkubasjonsprogrammet. Finansieringen skjer over post 61 på statsbudsjettet. Fylkeskommunene er oppdragsgiver overfor Siva. Siva har ansvar for oppfølging, utvikling og forvaltning av begge programmene.

– Aktuelle søkere kan ta kontakt med oss i fylkeskommunen for informasjon og eventuelle spørsmål. Det er også et krav om at søkere av programmene orienterer fylkeskommunen, sier fagkoordinator Heidi Skifjell i næringsseksjonen. 

Fire næringshager

I programmene som blir avsluttet i 2022 har Rogaland i dag fire næringshager. Disse er TEAL i Finnøy, Rogaland Ressurssenter næringshage på Karmøy, Suldal Vekst i Suldal og Medvind næringshage i Vindafjord kommune.

Inkubatortilbud gis i Stavanger/Jæren, på Haugalandet og i Dalane gjennom Validé.

Rogaland fylkeskommune ønsker å få innspill til hvilke initiativ, både når det gjelder næringshager og inkubatorer som er under utvikling. Det vil bli lagt opp til dialog med søkerne fram mot søknadsfristen 15. september 2022.

Prosess fram mot programopptak

  • 15. juni: Utlysning
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 19. september: Siva sender over søkerliste til den enkelte fylkeskommune
  • 15. september -14. oktober: Siva vurderer søknadene basert på vurderingsskjema for hvert program
  • 06. oktober: Regjeringen legger fram budsjettforslag til post 61
  • 01. november: Siva oversender skriftlig forslag til den enkelte fylkeskommune
  • 3. -8. november: Sivas forslag til opptak til programmene diskuteres med den enkelte fylkeskommune
  • 1. desember: Tilbakemelding til søkere om opptak i program, under forutsetning om endelig statsbudsjett og vedtak i fylket.

Les mer om næringshage- og inkubasjonsprogrammene på Sivas hjemmeside. 

Til toppen