Nasjonalt testsenter får støtte fra næringsfond

Haugesund kommune jobber med en rekke samarbeidspartnere for å etablere et maritimt testsenter for autonome fartøy. - Klikk for stort bildeHaugesund kommune jobber med en rekke samarbeidspartnere for å etablere et maritimt testsenter for autonome fartøy.Selvkjørende bybåter, Champions League for droner, kompetanseheving i restaurantnæringen, nasjonalt nettverk for industriell 3D-printing og kompetanseutvikling i Dalane får 250 000 kroner hver fra regionalt næringsfond.

Regionalt næringsfonds overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland. Fondet skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Tilskudd fra fondet skal bidra til økt

  • kompetanse
  • omstilling og endringsvilje
  • koordinering og samarbeid

Behandler søknader fortløpende

Regionalt næringsfond har en total budsjettramme på 3,6 millioner kroner i 2022 med løpende søknadsfrist. 

Tilskudd over 100 000 vedtas av Regional-, kultur og næringsutvalget. Torsdag 2. juni vedtok utvalget følgende fordeling: 

Regionalt næringsfond 2. juni
Søker Innhold Tildelt støtte
Haugesund kommune Maritimt testsenter for autonome skip, navigasjonsteknologi og fjernstyrte operasjoner 250 000
Dalane utdanningssenter Kompetansemodell Dalane 250 000
Region Stavanger Drone Champions League 250 000
Creator Makerspace AS Nasjonalt nettverk for additiv produksjon i Norge 250 000
Norsk hotellhøyskole Forprosjekt Diplomkokk - kompetanseheving i restaurantnæringen 250 000

Etter denne tildelingen gjenstår det nær 700 000 kroner i årets budsjettramme for Regionalt næringsfond. 

Informasjon om Regionalt næringsfond

Til toppen