Kapasitetsjusteringer i havbruket

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres, melder Fiskeridirektoratet.

Fristen for å søke om kapasitetsjustering er 28. juni

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Søknadsskjema, forskrifter og mer informasjon ligger på nettsiden til Fiskeridirektoratet:
Kapasitetsjustering - trafikklyssystemet 2022

Til toppen