13,5 millioner til bredbåndsutbygging

Illustrasjonsbilde med en vei i Sokndal - Klikk for stort bildeNi prosjektområder fordelt på åtte kommuner får til sammen 13,5 millioner kroner i bredbåndsstøtte i 2022. 

Tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. I Hurdalsplattformens kapittel «Kommunal- og distriktspolitikk: Tjenester nær folk» er det et mål at alle i Norge skal ha tilbud om høyhastighetsnett innen 2025. 

Søknadsfristen for å søke midler til bredbåndsutbygging for kommuner i Rogaland var 15. mai og det kom søknader fra åtte kommuner og 17 områder. 

Disse er tildelt bredbåndsstøtte i 2022

Bredbånd 2022
Kommune Prosjekt/område Tildeling
Hjelmeland Jøsenfjorden 1 244 369
Hjelmeland Ullestad, Riveland og Egland 2 560 000
Eigersund Eige 531 000
Stavanger Alveskjervegen (Ombo) 1 260 000
Gjesdal Eidland 1 315 000
Sokndal Åvendal, Vatland, Herveland, Bakka 1 150 000
Suldal Vintraleå, Tysseland 2 800 000
Stavnheim, Årsland, Husveg 2 925 000
Lund Steinberg, Rusdal 1 875 000
Totalt 15 660 369

Støtteordningen for bredbånd krever at utbyggingsprosjektene samlet på fylkeskommunalt nivå skal ha en lokal medfinansiering på minimum 30 prosent. Årets tildeling ble lagt frem som orienteringssak i Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) 8. september.

– Dette er en flott og viktig sak mot målet om at hele Rogaland skal være dekket med bredbånd i 2025, kommenterte Inghild Vanglo (Ap), leder av RKNU.

Mer høyhastighets bredbånd

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge. Hovedkriteriet for måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter som får tilbud om høyhastighets bredbånd som følge av ordningen. 

– Det er kjekt å se at store investeringer i enkelte kommuner har svart seg, og at kommuner som Sauda og Hjelmeland nå begynner å bli ferdigbygd. Det betyr at i neste tildeling kan vi gå tyngre inn i andre kommuner som har utfordringer med lav dekningsgrad, sier Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune. 

Tidligere års tildelte støtte

Til toppen