Riksantikvaren befarte jødiske kulturminner i Rogaland

I Østervåg 15 hadde Julius og Rösi Fein butikk i over 30 år. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune Onsdag 20. oktober var Øystein Hagland og Carl Gordon Stavøstrand fra Riksantikvaren på besøk for å se på kulturminner knyttet til jøders liv og virke i Rogaland.

Første del avI Øvre Holmegate 7 var boligen til Herman Hirsch Becker, som flyktet til England i 1941. Becker døde i kamp for Norge i 1945. I dag holder Brødrene Fevangs barberstue til i bygget. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune     dagen benyttet de i Haugesund, sammen med byantikvar Trygve Eriksen jr., der de så på to eiendommer knyttet til den jødiske forretningsmannen Moritz Moses Rabinowitz. Rabinowitz kom til Haugesund i 1911 og ble etter hvert en svært vellykket forretningsmann. Han åpnet butikker i både Haugesund, Stavanger, Sauda, Egersund og Kristiansand. Virksomheten hans nådde et høydepunkt i 1938 med åpningen av den moderne fabrikken «Condor» i Haugesund sentrum. «Condor» var en av eiendommene som ble befart av Riksantikvaren.  Rabinowitz var samfunnsengasjert og gav i 1933 ut boken Verdenskrisen og vi, hvor han angrep Hitler og nazismen. Han var en av de første norske jødene som ble arrestert etter den tyske okkupasjonen, og ble drept i fangeleiren Sachsenhausen i 1942.

I Figgjogaten 11 på Storhaug bodde ekteparene Julius og Rösi Fein og Jacob og Jeanette Reichwald. I dag er det en privat barnehage i første etasje. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune Andre del av dagen ble benyttet i Stavanger, sammen med Rogaland fylkeskommune, der seks eiendommer ble befart. Ved andre verdenskrigs begynnelse var det et 20-talls jøder i Rogaland og mesteparten bodde i Stavanger. De jødiske familiene bodde sentralt i Stavanger, og de fleste husene og bygningene de benyttet er bevart. Kun to av jødene i Rogaland overlevde krigen.

 

Besøket fra Riksantikvaren henger sammen med minoritetsprosjektet, en oppfølging avSolheimsveien 3 på Storhaug var boligen til ektepartet David og Sofie Joseff. De hadde tre barn; Hildur Sara, Selma og Selmer Samuel. Selma overlevde krigen og døde i Oslo i 1975. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune Riksantikvarensfredningsstrategi, der det gjøres et arbeid for å løfte fram nasjonale minoriteters kulturminner. «Riksantikvaren kartlegger nå kulturminner knyttet til den jødiske befolkningen i Norge, og i Rogaland har vi funnet flere spor med høy kulturminneverdi. Dette arbeidet inngår i en større satsning på kulturminner etter de nasjonale minoritetene, som Norge er forpliktet til å ivareta. De kulturminnene vi nå finner viser at fortiden vår er mye mer mangfoldig enn man får inntrykk av» uttaler Øystein Hagland, seniorrådgiver hos Riksantikvaren. Arbeidet skal resultere i at Riksantikvaren freder kulturminner knyttet til jødene, og på den måten sikrer representativiten for de fredete kulturminnene i Norge.   

   Henrik Ibsensgate 58 (Hansons Minde) på Tjensvoll var bostedet til Ruben Jehoda Fridmann. Fridmann arbeidet for tyskerne det første krigsåret, men fikk sparken da det ble kjent at han var jøde. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune  I Kirkegata 28 hadde Moritz Rabinowitz sin butikk i Stavanger. I dag holder optikerkjeden Synsam til i lokalene. Inngangspartiet er flott bevart. Bildet til venstre er tatt av Hans Henriksen og er hentet fra Stavanger byarkiv sin samling. Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune   

Til toppen