Ny turglede langs historisk vei - Rogaland fylkeskommune

Ny turglede langs historisk vei

Klikk for stort bildeÅpnet historisk vandrerute i Viglesdalen: Fra venstre Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland kommune, Per Henriksen, driftsleder i Stavanger Turistforening, Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening og Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland.  Takket være godt samarbeid har et lokalt prosjekt, og en forundringspakke for arkeologer, blitt løftet opp til et større nasjonalt prosjekt og åpningen av fylkets første historiske vandrerute. 

Fylkesordfører Marianne Chesak stilte i turklær og med ordførerkjedet når Rogalands første historiske vandrerute ble åpnet på Nes i Hjelmeland kommune 17. september. Hun syntes det var stor stas å bli med på markeringen.

Klikk for stort bilde

– Denne gamle og viktige ferdselsveien som før var et knutepunkt mellom vest og øst, Rogaland og Setesdal, har fått fornyet status. Nå handler det ikke lenger om handel og jakt, men turglede og folkehelse. Fjellet, heiene og utmarka har kanskje fått endret bruksområde, men er likevel viktig i folk sitt liv. Langs vandreruten ser vi i dag spor etter bruken av heia og vi kan lære mye av den rike kulturarven som dukker opp langs veien, sa fylkesordføreren i sin åpningstale. 

Den historiske vandreruten i går fra Nes til Nilsebu via Viglesdalen, Stakken, Dyragravvatnet, Kannekleiv og Storhiller. På strekningen finner du tre av Stavanger Turistforening sine hytter: Viglesdalen, Stakken og Nilsebu.

Forundringspakke for arkeologer

Flere av fylkeskommunens arkeologer har jobbet med dette ambisiøse prosjektet. De har gått strekningen mange ganger, nedlesset med utstyr, for å registrere kulturminner, kvalitetssikre informasjon, vurdere hvilke kulturminner som er tilrettelagt for turgåere og utarbeidet tekstene som er på de mange skiltene langs veien. Klikk for stort bildeArkeolog Siv Anita Vikshåland fra Rogaland fylkeskommune  

– Viglesdalen har i lang tid ligget som en forundringspakke for oss arkeologer og vi har alle klødd oss i fingrene for å finne ut mer om hvilke kulturminner som ligger her. Vi har kjent til både tufter og røyser her, men har ikke visst hvor langt tilbake i tid det har vært bosettinger her, forteller arkeolog Siv Anita  Vikshåland.

Hun har vært prosjektleder for skilting og formidling av Rogalands kulturminner i landskap. 

Kulturminner fram fra glemselen

– Prosjektet har utløst mange lokale samarbeidsprosjekt i fylket vårt, og kulturminnene har blitt løftet opp og fram fra glemselen. Målsetningen har vært å skilte mer der folk er på tur, sier Lundø Vikshåland. 

Klikk for stort bildeBjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland kommune Viglesdalen står på en prioriteringsliste over kulturminner som Hjelmeland kommune og Rogaland fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for publikum med et informasjonsskilt. Hjelmeland kommune hadde allerede flere skilt om naturfenomen og historier fra nyere tid langs turveien, og med med økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Miljødirektoratet blir det nå mer informasjon om de arkeologiske sporene også. Stavanger Turistforening har også vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet. 

– Sammen klarte vi å løfte et lokalt historisk prosjekt opp til et større nasjonalt prosjekt med etablering av Rogalands første historiske vandrerute, sier arkeolog Vikshåland glad.

Vikingtid og middelalderKlikk for stort bildePer Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening

Langs stien ligger det gravrøyser, dyregraver, nausttufter og langhus. I vikingtiden og tidlig middelalder ble det produsert store mengder jern i Setesdal, og jernbarrene ble fraktet langs handelsrutene over fjellet. Tekster om Driftavegen er også publisert på offentlige plattformer som lokalwiki og kulturminnesøk. Alle som vil kan supplere med historier og dele kunnskap om kulturminner eller fenomener som kan knyttes til den historiske vandreruta.  

– Arbeidet med Driftavegen gjennom Viglesdalen er dermed ikke slutt, og vi håper flere vil bidra med spennende historier. Akkurat som veien, blir historien til der du går, sier Siv Anita Vikshåland.

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom Klikk for stort bildeLeidulf Mydland fra RiksantikvarenDen Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Historisk vandrerute gjennom Viglesdalen

Klikk for stort bildeRogalands første historiske vandrerute går frå Nes til Nilsebu via Viglesdalen, Stakken, Dyragravvatnet, Kannekleiv og Storhiller. Illustrasjon Torbjørn Rathe 

Til toppen