Kraftverk kan bli turistattraksjoner

Flørli 4444 Gamle kraftinstallasjoner kan bli nye turistattraksjoner i kombinasjon med natur- og kulturopplevelser i Rogaland.

Rogaland fylkeskommune samarbeider med Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren om et prosjekt som heter «Kraftturisme. Opplevelser i det vestnorske kraftlandskapet». Målet er å tilrettelegge for at eldre vannkraftverk kan bidra til verdiskaping sammen med regionens reiselivsbedrifter.

Vil utnytte kulturskatter

Ved å utnytte kraftrelaterte kulturskatter kan nye attraktive reiselivsprodukter skapes. InitiativtakerKraftverket i Sauda  Rogaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune har i forprosjektet kartlagt interessen og markedspotensialet blant reiselivs- og kulturbedrifter. Interessen er stor for mer samarbeid mellom industri, kulturarv og reiseliv. Fram til september i år har det blitt gjennomført et pilotprosjekt i områdene Høyanger, Tyssedal og Flørli i Lysefjorden.

Nå etableres et treårig hovedprosjekt med utvalgte kraftindustrimiljø i Vestland og Rogaland. Prosjektleder ansettes i løpet av vinteren.

Signalprosjekt

«Kraftturisme. Opplevelser i det vestnorske kraftlandskapet» er et signalprosjekt som vil stimulere til kulturbasert reiselivsutvikling. Satsingen er unik i Norge og vil bidra med viktig kunnskap om landskap og helhetlige kulturmiljøperspektiv. «Kraftturisme» har blitt populært i Europa, hvor over 100 ulike reisemål i 29 land er med i nettverket «European Route of Industrial Heritage» som viser Europas industriarv i en reiselivssammenheng.   

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune ga tirsdag 21. september enstemmig støtte til en treårig prosjektsatsing i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren.   Rogaland fylkeskommune blir med som prosjekteier og bidrar med 300 000 kroner per år, samme beløp som Vestland fylkeskommune. Riksantikvaren bidrar med 600 000 kroner per år. Asle Rafdal (Ap) er Rogaland fylkeskommunes representant i styringsgruppen.

Disse kraftinstallasjonene kan bli nye turistmagneter i Rogaland:

 • Fotland mølle og kraftstasjon i Time kommune
 • Mosvatnet kraftstasjon i Stavanger kommune
 • Oltedal kraftstasjon i Gjesdal kommune
 • Nedre Helleren kraftstasjon i Sokndal kommune
 • Flørli i Sandnes kommune
 • Lysebotn I kraftverk i Sandnes kommune
 • Ulla-Førre i Suldal kommune
 • Kraftstasjonen Sauda III, Industriarbeidermuseet og Åbø-byen i Sauda kommune
 • Allmannajuvet i Sauda kommune
 • Storlivatn dam og Svartavatn dam i Sauda kommune
 • Suldal I kraftverk i Suldal kommune
Til toppen