Fant kam i jordet

Kim Thunheim er arkeolog i seksjon for kulturarv i fylkeskommunen og tar imot gjenstander som blir funnet rundt i fylket. Nylig fikk han inn denne kammen.

Noen har mistet en liten kam et sted i Randaberg en gang for rundt 1000 år siden. I helgen fant Morten Eek fra Rygene metallsøkerklubb kammen som trolig er fra tidlig middelalder eller vikingtid.

Våronna og nypMorten Eek pløyer markene med metalldetektor for å finne rester etter fortiden. Kammen han fant nylig er levert til Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv. løyde marker lokker ut metallsøkere flere steder i fylket vårt. I den siste tiden har vi fått inn mange spennende metallgjenstander fra Suldal i nord til Jæren i sør. Her i helgen ble det også funnet noe som vi sjelden ser på disse kanter. En liten kam laget av gevir, med noen små nagler av en kobberlegering mellom. Kammen er ikke mer enn ca 3cm bred, men virker å være knekt i begge ender så den har vært litt større. Slike kammer er som regel datert til vikingtid og tidlig middelalder. Kammen ble funnet ved hjelp av metalldetektor på et nypløyd jorde av Morten Eek fra Rygene metallsøkerklubb. På grunn av surt jordsmonn på sørvestlandet er det sjelden slike gjenstander av bein/gevir blir bevart, i hvert fall løst på et oppdyrket jorde. 

Kulturminneloven sier at gjenstandsfunn eldre enn reformasjonen (1536/37) samt myntfunn eldre enn 1650 er innleveringspliktige. Hvis folk mistenker at de har funnet noe som er gammelt setter vi pris på å bli kontaktet slik at arkeologer kan vurdere det.

Til toppen