Kulturinstitusjoner

Rogaland fylkeskommune gir tilskudd til kulturinstitusjoner som har et regionalt ansvar innenfor sine fagområder.  Disse skal være kunstneriske og kulturfaglige bærebjelker i hele fylkets kulturliv og ha hovedansvaret for dokumentasjon, forvaltning, forskning og formidling av kunst, kultur og historie til fylkets befolkning.

Målsetninger:

  • Skape muligheter for kunstnerisk og kulturfaglig aktivitet på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå.
  • Gi muligheter for varierte virksomheter i de ulike deler av fylket.
  • Forbedre rammevilkårene for de regionale kulturinstitusjoner ved en styrking av fagmiljøene og forbedring av de fysiske forhold.

Felles for de regionale kulturinstitusjonene er at finansieringen av deres virksomheter skjer gjennom et samarbeid mellom vertskommuner og fylkeskommunen. I tillegg vil de normalt også ha faste statlige tilskudd. Dette gjelder følgende institusjoner:

Museer

Musikk

Film

Teater

Visuell kunst

Dans