Den kulturelle skolesekken

Kurs i kurs i scenekamp og sverdbruk er noe av det som står på DKS-menyen høsten 2022. - Klikk for stort bildeKurs i kurs i scenekamp og sverdbruk er noe av det som står på DKS-menyen høsten 2022.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et statlig kunst- og kulturprogram som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens egne læringsmål.

DKS-programmet skoleåret 2023/2024

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv 

Rogaland fylkeskommunes oppgaver

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for at DKS blir gjennomført i tråd med intensjonene og som administrerer ordningen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret og fordeler spillemidler til turnévirksomheten til fylkene. 

I Rogaland får kommunene 35 prosent av spillemidlene til lokale produksjoner. Dette gjelder alle unntatt Karmøy og Stavanger, som får 100 prosent av sin del, og med det har ansvaret for hele virksomheten i sine kommuner.

Turnéplanen for grunnskolen bli publisert 1. juni hvert år for påfølgende skoleår.

Videregående skoler får hver vår presentert en meny med produksjoner fra alle kunstarter som de selv kan velge fra.

Forslag til turné

Kulturtanken har laget en ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken. Utøvere som ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i skoleåret 2023/24, kan sende inn sine forslag innen 1. oktober hvert år. 
Digitalt skjema for å sende inn forslag og mer informasjon finner du på Kulturtanken eller Den kulturelle skolesekken.