Den kulturelle skolesekken

Tre kvinnelige forfattere: Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile - Klikk for stort bildeSkamløs-jentene Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile er en del av DKS-programmet høsten 2019. Maria Goss  Den kulturelle skolesekken (DKS) er et statlig kunst- og kulturprogram som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Skolesekken Rogaland 

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens egne læringsmål.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Rogaland fylkeskommunes oppgaver

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for at DKS blir gjennomført i tråd med intensjonene og som administrerer ordningen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret og fordeler spillemidler til turnévirksomheten til fylkene. 

I Rogaland får kommunene 35 % av spillemidlene til lokale produksjoner. Dette gjelder alle unntatt Karmøy og Stavanger, som får 100% av sin del, og med det har ansvaret for hele virksomheten i sine kommuner.

Turnéplanen for grunnskolen bli publisert 1. juni hvert år for påfølgende skoleår.

Videregående skoler får hver vår presentert en meny med produksjoner fra alle kunstarter som de selv kan velge fra.

Forslag til turné

Kulturtanken har laget en ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken. Utøvere som ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i skoleåret 2022/23, kan sende inn sine forslag innen 1. oktober hvert år. Digitalt skjema for å sende inn forslag og mer informasjon finner du på KulturtankenDen kulturelle skolesekken eller på vår side Skolesekken Rogaland

Til toppen