Tilskudd til festivaler 2021

Karmøygeddon Metal Festival Karmøygeddon Metal Festival er en av de 25 festivalene i Rogaland som får festivalstøtte i år. Totalt får festivalene nær 1,3 milloner kroner.

Den økonomiske festivalstøtten har en økonomisk ramme på 1 million kroner. I år blir det bevilget 280 000 kroner ekstra, som følge av inndratte midler som ikke har blitt utbetalt i tilfeller der festivaler som tidligere år har fått støtte ikke har, eller bare delvis har blitt gjennomført. Dette resulteter i mer støtte til festivalene i det som kan bli et utfordrende år ut med en uforutsigbar koronasituasjon. Total ramme for 2021 er dermed 1 280 000 kroner.

– Fylkeskommunen har forståelse for at koronasituasjonen kan medføre at det endringer med tanke på tid og sted for gjennomføring av kulturarrangementene, og vi legger derfor til grunn en fleksibilitet i dialogen med søkerne som får tilskudd, sier Inghild Vanglo (Ap), leder for regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Regional-, kultur og næringsutvalget 4. februar vedtok følgende fordeling av festivalstøtten 2021:

Tilskudd til festivaler 2021
Festivalnavn Søker Tilskudd 2021
Musikkfestivaler:
Ogna Gje Jazz!-Festival- Helgåleiren AS   50 000
Høstjazz Stavanger Jazzforum   40 000
Ranglerock Ranglerock   60 000
PODIUMfestivalen i Haugesund Podiumfestivalen i Haugesunds-regionen  30 000
Norsk orgelfestival Stavanger kirkelige fellesråd  80 000
Vikedal Roots Music Festival Vikedal Roots Music Festival   60 000
Bjergsted Gitarfestival Bjergsted gitarfestival   20 000
Dalane Bluesfestival Dalane bluesfestival   70 000
Karmøygeddon Metal Festival Karmøygeddon  70 000
Norwegian Youth Chamber Music Festival Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF)   65 000
Haugaland Prog og Rockfestival Haugesunds Høvleri & Trælastforretning AS 60 000
Litteraturfestivaler:
Comnicon Comnicom  25 000
SILK - Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival Skudeneshavn internasjonale litteratur og kultur festival (SILK) 65 000
bLEST Litteraturfest i Tysvær Tysvær kommune   35 000
Kulturuttrykk på tvers:
Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund Vise & Lyrikkfestivalen Haugesund AS   60 000
Festival Uten Navn - Sola Festival Uten Navn   60 000
Treskofestivalen Hovsherad vel og bygdeutvikling  60 000
Munkehagen Munkehagen  35 000
Vekkelsesfestival Blomen hage og landskap AS  50 000
Skeivå - Rogaland Pride Fri Rogaland   50 000
Jorddøgn Peter Strassegger   50 000
Ryfest SA Ryfest SA   55 000
Kulturarv/kystkultur:
Fjordsteam 2021 Stavanger veteranbåthavn   50 000
Vikingfestival Landa Camping Landa Lysefjord AS  30 000
Skudefestivalen Skudefestivalen kafedrift 50 000
Totalt 1 280 000

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland. Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett. De kulturelle uttrykksformene skal være festivalens hovedfokus.

I tildeling av midler er det lagt spesielt vekt på festivalenes mulighet til å overleve uten offentlig støtte samt en god geografisk og sjangermessig fordeling. Nye festivaler har blitt prioritert. Forslag om tildeling har også blitt vurdert ut fra størrelsen på totalbudsjettet, slik at festivaler med større budsjett i noen grad har fått uttelling for dette. Det var 35 søkere til årets festivalsøtte, med et totalt søknadsbeløp på 2 918 100 kroner.

Det forutsettes at festivalarrangørene tar høyde for at smittesituasjonen kan medføre endringer i gjennomføringen av den enkelte festival. Hovedregelen i år blir at tildelte midler ikke beholdes ved avlysning god i forkant av planlagte festivaler, og at midlene trekkes tilbake og overføres til neste års tildeling. 

Informasjon om tilskudd til festivaler