Disse får 1,5 millioner til kulturarbeid

28 søkere får tilsammen 1,5 millioner kroner til allment kulturarbeid i Rogaland. Her kan du se hvem og hva som får støtte.

Skuespill. Foto - Klikk for stort bilde Grethe Nygaard

Fylkeskommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. 

Total ramme for tilskuddsordningen i 2023 er tre millioner kroner. Tilskudd deles ut to ganger. I første tilskuddsrunde (februar) ble det tildelt 1 735 000 kroner. Resterende beløp til fordeling i runde to var 1 265 000 kroner. I tillegg kommer inndratte midler fra tidligere år (320 000 kroner), så det totale beløpet som kunne fordeles i runde to (mai) var 1 585 000 kroner. Det kom inn 58 søknader, og 28 av disse får tilskudd. 

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok torsdag 25. mai følgende fordeling av midlene til allment kulturformål, andre tildeling:

Allment kulturarbeid 2023, 2
Tildelt beløp Navn på tiltak Tildelt beløp
Musikk
Stavanger Barokk Sommerturné med Stavanger Barokk 35 000
Nora Elida Svendsen Kvam Å Veit du den Draum - en konsertturné i Rogaland. 35 000
Klang Av Oldtid Da Jubileumsturné i Rogaland 2023 50 000
Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf) Tilskudd til internasjonale samarbeidstiltak Interactions-Integrations 50 000
Mango Music Jon Konrad Strøm Turne med Rogalandsbandet elle melle 40 000
Star Grønn festival 75 000
Signe Irene Time Significant Time release-turné 30 000
Julie Enger Børresen LULI-turné i Rogaland 35 000
Scene43 As Lanseringsturné for albumet HJEM 35 000
Palko & Co PALKO & Co 40 000
Visuell kunst    
Bryne Kunstforening Samtidskunst / G sanning,tvil 50 000
Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap Visningsprogram 2023 70 000
Markus Bråten Nedre Dalgate 2, 4013 Stavanger 100 000
Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk Verksted Stavanger Plattform Tou Trykk # 2 90 000
Log Prosjekt Og Design As My Body is a Battlefield - Maria Kulikovska 100 000
Margrethe Aanestad Kunstutstilling i Miami juli-okt 2023, Siv Bugge Vatne og Margrethe Aanestad, kuratert av Arnhild Sunnanå 30 000
Scenekunst    
Rimi...Produksjons Og Visningsplattform 'clear and calm' scenekunst høst program 23 90 000
Gabel Eiben The Dreadful Grot 40 000
Rosa Eri Mundane variasjoner 50 000
Opdal Dans VI MØTES - et danseprosjekt 40 000
Gefyl Dansekompani Elle frøs resle løf 60 000
Stine Isachsen Knudsen Transit Dock 30 000
Scenekraft As Terje Vigen 60 000
Arnt Olav Klippenberg Juleunderet på Hedningholmen 100 000
Kulturuttrykk på tvers    
Kvitsøy Kommune Kvitsøy kommune - 100 år 50 000
Hå Kommune Havet innafor 50 000
Tale Dolven In this time 90 000
Grupper med spesielle behov    
Thore Warland DNA?AND? // STAVANGER 60 000
Totalt 1 585 000

Søknadsfrister til denne tilskuddsordningen er 15. april og 1. desember hvert år.