Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år. Markeringen skal være med på å synliggjøre frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Hensikten er å bidra til økt deltagelse, mangfold og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Sammen skal vi legge til rette for at enkeltmennesket skal få muligheten til å bruke ressursene sine, bidra og delta i aktivitet og lokalsamfunn.   

Gruppe mennesker som representerer ulike aktiviteter - Klikk for stort bilde

   

Oppstartssamling for markering av frivillighetens år i Rogaland

12. januar avholdt Rogaland fylkeskommune en oppstartssamling for frivillighetens år, med informasjon, erfaringsdeling og inspirasjon til å markere året. Vi fikk høre presentasjoner fra Frivillighet Norge, Hå kommune, Karmøy kommune, Frivillig Rogaland,  Nasjonalforeningen for folkehelse, Røde Kors Rogaland, Rogaland musikkråd og Friluftsrådets landsforbund. Se presentasjonene fra webinaret (PDF, 10 MB).

VÅR DAG kampanje

VÅR DAG er en nasjonal markering av frivillighetens år. Frivillighet Norge inviterer alle organisasjoner og foreninger til å velge sin dag for å være med og feire frivilligheten. Når sentralleddet har valgt dag, kan lokale lag og foreninger søke om inntil kr 25 000 til gjennomføring av lokale VÅR DAG-arrangementer.

Frivillighet Norge åpner søknadsportalen igjen fra 1. juni med søknadsfrist 15. juni.

Les mer om VÅR DAG.

Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sykkelturen 2022 starter i Nordkapp med avslutningsetappe i Arendal. Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn.  Sykkelturen i Rogaland starter 30. juni til 6. juli 2022.

Dette er etappene i Rogaland:

  • 30. juni Suldal 
  • 1: juli Hjelmeland 
  • 2. juli Stavanger - Hundevåg
  • 3. juli Stavanger via Randaberg
  • 4. juli Fredheim, Kleppe
  • 5. juli Time Frivilligsentral
  • 6. juli Egersund - Elverhøy- Kjerjaneset - sentrum

Les mer om sykkelturen 2022 i Rogaland og hendelser langs ruta.

Se mer om frivillighetens år nasjonalt, på Frivillighets Norge sine nettsider. 

Se også mer på vår nettside om frivillighet i Rogaland.