Frisklivssentraler

Eng og solnedgang - Klikk for stort bilde 

Et mål i Regionalplan for folkehelse er å stimulere til opprettelse av frisklivssentraler i alle kommuner i løpet av planperioden. Fylkeskommunen har siden 2013 gitt tilskudd til drift av et nettverk hvor kommuner som har eller ønsker frisklivssentraler kan delta. Stavanger kommune, ved Helsehuset, har lederrollen for nettverket. Nettverket gjennomfører cirka tre samlinger per år og har i tillegg utarbeidet en felles informasjonsbrosjyre. Per 2020 er det 17 kommuner som har opprettet frisklivssentral. 

Se Helsedirektoratets oversikt over kommuner med frisklivssentral.