Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Eng og solnedgang - Klikk for stort bilde 

Et mål i Regionalplan for folkehelse er å stimulere til opprettelse av frisklivssentraler i alle kommuner i løpet av planperioden. Fylkeskommunen har siden 2013 gitt tilskudd til drift av et nettverk hvor kommuner som har eller ønsker frisklivssentraler kan delta. Stavanger kommune, ved Helsehuset, har lederrollen for nettverket. Nettverket gjennomfører cirka tre samlinger per år.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddordningen «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud» på vegne av Helsedirektoratet.

Ny utlysningen blir vår 2024.

For mer informasjon se på Helsedirektoratets hjemmeside: Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud - Helsedirektoratet