Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er et politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

De tre fylkeskommunene på Vestlandet skal gjennom Vestlandsrådet:

  • Koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen.
  • Fremme politiske saker av felles interesse.
  • Aktivt påvirke rammevilkår for landsdelen og medlemsfylkene.
  • Skape samhandlingsarenaer på Vestlandet.
  • Ta initiativ til samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene.
  • Støtte tiltak som fremmer felles identitet og kultur.
  • Ha en aktiv rolle i å koordinere saker relatert til Nordsjøregionen som har betydning for Vestlandet.

Et slikt utviklingsorientert, faglig og politisk samarbeid skal styrke Vestlandsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på Vestlandsrådets nettsider

To satsingsområder:

  • Verdiskaping og sysselsetting
  • Samferdsel og kommunikasjon

Medlemmer

Vestlandsrådet har 18 medlemmer, seks fra hvert fylke. Representantene er valgt av og blant fylkestinget sine medlemmer.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører skal være medlem av rådet. Ledelsen av Vestlandsrådet skal gå på omgang blant fylkesordførerne med intervall på ett år.

Representanter fra Rogaland fylkeskommune 2023-2027

For perioden 01.11.23-31.10.27 oppnevnes:

Fylkesordfører Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Ole Ueland (H)
Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Svein Erik Indbjo (Frp)
Anne Kristin Bruns KRF portrett. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Anne Kristin Bruns (KrF)
Kjartan Alexander Lunde V portrett. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Kjartan Alexander Lunde (V)
Frode Berge AP portrett. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Frode Berge (Ap)
Hanne Marte Vatnaland SP portrett. Foto - Klikk for stort bildeMedlem: Hanne Marte Vatnaland (Sp)