Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er et politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane ogMøre og Romsdal. Vestlandsrådet ble konstituert 8. januar 2003.

De fire fylkeskommunene på Vestlandet skal gjennom Vestlandsrådet

 • styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt
 • koordinere den politiske innsatsen til det beste for landsdelen innenfor definerte satsningsområder, og utvikle effektive tjenester på tvers av fylkesgrensene
 • fremme andre politiske saker av felles interesse
 • aktivt påkreve rammevilkår for landsdelen og medlemsfylkene
 • skape samhandlingsarenaer på Vestlandet
 • ta initiativ til samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene

Et slikt utviklingsorientert, faglig og politisk samarbeid skal styrke Vestlandsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

Du finner mer informasjon om arbeidet på Vestlandsrådets egne nettsider.

Fire satsingsområder:

 • næringsutvikling, innovasjon og rammevilkår
 • samferdsel
 • kultur
 • internasjonalt arbeid
 • nordsjøsamarbeidet

Medlemmer

Vestlandsrådet består av 20 personer, fem fra hvert fylke. Representantene er valgt av og blant fylkestinget sine medlemmer.

Ledelsen av Vestlandsrådet skal gå på omgang med intervall på ett år.

Representanter fra Rogaland fylkeskommune 2019-2023

For perioden 01.11.19-31.10.23 oppnevnes:

 1. Medlem: Solveig Ege Tengesdal (KrF)
 2. Medlem: Marianne Chesak (Ap)
 3. Medlem: Arne Bergsvåg (Sp)
 4. Medlem: Ole Ueland (H)
 5. Medlem: Margrete Dysjaland (Frp)

For perioden 01.01.20-31.10.23 oppnevnes:

 1. Medlem: Alexander Rügert-Raustein (MDG)
Til toppen