Samferdselsutvalget

Samferdselsutvalget behandler saker innen veg og samferdsel, kollektivtrafikk og saker om samarbeid nasjonalt og internasjonalt innen komiteens virkeområde.

Samferdselsutvalget består i perioden 2023 - 2027 av: 

Lasse Anfinsen Fredheim H portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Lasse Anfinsen Fredheim (H)

leder samferdselsutvalget

E-post: lasse.anfinsen.fredheim@rogfk.no

Mobil: 91 78 97 18

May Helen Hetland Ervik FRP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

May Helen Hetland Ervik (Frp)

nestleder samferdselsutvalget

E-post: may.helen.hetland.ervik@rogfk.no

Mobil: 99 33 88 50

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Inger Merethe Bjerkreim
Anne Marie Lund
Kristoffer Amdal
Julie Vold

Arbeiderpartiet (Ap)

Bente Gravdal
Frode Waldemar
Charlotte Sørås

Fremskrittspartiet (FrP)

Leif Arne Moi Nilsen  

Kristelig folkeparti (KrF)

Vebjørn Solli

Senterpartiet (Sp)

Jarle Bø

Industri- og Næringspartiet (Inp)

Sigurd Sjursen 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kari Vestbø

Venstre (V)

Kjartan Alexander Lunde