Oversikt over alle verv ("gul bok")

Oversikt over fylkesting, fylkesutvalget, faste utvalg iht. kommuneloven og andre fylkeskommunale organer samt fylkeskommunal representasjon i øvrige styrer, råd og utvalg. 

Oppdatert pr. 28.04.2021

Gul bok 2019-2023 (PDF, 498 kB)

Til toppen