Oversikt over alle verv ("gul bok")

Oversikt over fylkesting, fylkesutvalget, faste utvalg i henhold til kommuneloven og andre fylkeskommunale organer, samt fylkeskommunal representasjon i øvrige styrer, råd og utvalg. 

Gul bok 2019-2023 (DOCX, 129 kB)

Oppdatert 27.01.2023

Til toppen