Oversikt over alle verv ("gul bok")

Oversikt over fylkesting, fylkesutvalget, faste utvalg i henhold til kommuneloven og andre fylkeskommunale organer, samt fylkeskommunal representasjon i øvrige styrer, råd og utvalg. 

Gul Bok 2023-2027 (PDF, 487 kB)

Oppdatert 21.02.2024