Oversikt over alle verv ("gul bok")

Oversikt over fylkesting, fylkesutvalget, faste utvalg i henhold til kommuneloven og andre fylkeskommunale organer, samt fylkeskommunal representasjon i øvrige styrer, råd og utvalg. 

Gul bok 2019-2023 (PDF, 503 kB)

Oppdatert 01.11.2022

Til toppen