Klagenemnda

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet på vegne av fylkeskommunen, med mindre annet følger av lov, bestemmelse i medhold av lov eller vedtak i fylkestinget.

Klagenemnda består i perioden 2023- 2027 av:

Kjartan Alexander Lunde V portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Kjartan Alexander Lunde (V)

leder klagenemnda

E-post: kjartan.alexander.lunde@rogfk.no

Mobil: 95 70 95 34

Erlend Jordal H portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Erlend Jordal, (H)

nestleder klagenemnda

E-post: erlend.jordal@rogfk.no

Mobil: 93 04 82 92

Øvrige medlemmer:

Fremskrittspartiet (Frp)

Hayley Anita Henriksen

Senterpartiet (Sp)

Hanne Marte Vatnaland

Arbeiderpartiet (Ap)

Laine Wold