Klagenemnda

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet på vegne av fylkeskommunen, med mindre annet følger av lov, bestemmelse i medhold av lov eller vedtak i fylkestinget.

Klagenemnda består i perioden 2019- 2023 av:

Kjartan Alexander Lunde (V) - Klikk for stort bilde

Kjartan Alexander Lunde (V)

Leder klagenemnda

E-post: kjartan.alexander.lunde@rogfk.no

Mobil: 95 70 95 34

Hayley Anita Henriksen (FrP) - Klikk for stort bilde

Hayley Anita Henriksen (FrP)

Nestleder klagenemnda

E-post: hayley.anita.henriksen@rogfk.no

Mobil: 99 33 88 50

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Staale Grude Haaland

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Jon Ola Syrstad

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Monika Kvilhaugsvik