Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål som fylkeskommunen har ansvar for.

Utvalget tar initiativ til, fremmer, utvikler og samordner trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplanet. FTU har utarbeidet Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland 2018 - 2023 (PDF, 4 MB), som bygger på nasjonale føringer i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhets på veg 2018-2021.

Utvalget samarbeider tett med Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Utvalget består av fem folkevalgte og konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Sekretariatet er lagt til samferdselsavdelingen, i tillegg til at Trygg Trafikk også er med i sekretariatet.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er delaktig i eller støtter tiltak i tråd med handlingsplanen. "Trafikksikker kommune" er et av hovedsatsningsområdene for perioden, videre blir innsats mot utsatte grupper prioritert, samt oppfølgning av sykkel- og gåstrategi. Gjennomføre årlig ulykkesmarkering i samarbeid med flere aktører i fylket til minne om de som omkommer og for å vise støtte til skadde og pårørende etter trafikkulykker i Rogaland

Andre kampanjer og informasjonstiltak som kan nevnes: 

  • Barn på skoleveg
  • Barnetråkk-registrering
  • Hjertesone, et prosjekt for tryggere skoleveg
  • Trafikkofrenes dag
  • Sykkelopplæring
  • Valgfag trafikk ved ungdomsskoler
  • Tiltak for å påvirke til god trafikksikkerhetsatferd hos ungdom i videregående skole
  • Trafikksikkerhet i russetida
  • Fylkestrafikksikkerhetsutvalget består i perioden 2019- 2023 av:

 

Jonas Andersen Sayed (KrF) - Klikk for stort bilde

Jonas Andersen Sayed (KrF)

Leder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Mobil: 46 96 15 90

 

Alexandra Eva Lind (FNB) - Klikk for stort bilde

Alexandra Eva Lind (FP)

Nestleder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: alexandra.eva.lind@rogfk.no

Mobil: 406 36 117

Øvrige medlemmer:

Senterpartiet (Sp)                            

Jarle Bø     

Miljøpartiet de Grønne (MDG)                                              

Yvonne Ekrene Lien

Uavhengig (Uavh.)

Aase Simonsen