Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål som fylkeskommunen har ansvar for.

Utvalget tar initiativ til, fremmer, utvikler og samordner trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplanet. FTU har utarbeidet Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland 2018 - 2023 (PDF, 4 MB), som bygger på nasjonale føringer i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhets på veg 2018-2021.

Utvalget samarbeider tett med Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Utvalget består av fem folkevalgte og konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Sekretariatet er lagt til samferdselsavdelingen, i tillegg til at Trygg Trafikk også er med i sekretariatet.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er delaktig i eller støtter tiltak i tråd med handlingsplanen. "Trafikksikker kommune" er et av hovedsatsningsområdene for perioden, videre blir innsats mot utsatte grupper prioritert, samt oppfølgning av sykkel- og gåstrategi. Gjennomføre årlig ulykkesmarkering i samarbeid med flere aktører i fylket til minne om de som omkommer og for å vise støtte til skadde og pårørende etter trafikkulykker i Rogaland

Andre kampanjer og informasjonstiltak som kan nevnes: 

 • Barn på skoleveg
 • Barnetråkk-registrering
 • Hjertesone, et prosjekt for tryggere skoleveg
 • Trafikkofrenes dag
 • Sykkelopplæring
 • Valgfag trafikk ved ungdomsskoler
 • Tiltak for å påvirke til god trafikksikkerhetsatferd hos ungdom i videregående skole
 • Trafikksikkerhet i russetida
 • Fylkestrafikksikkerhetsutvalget består i perioden 2023- 2027 av:
May Helen Hetland Ervik FRP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

May Helen Hetland Ervik, Frp 

leder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: may.helen.hetland.ervik@rogfk.no

Mobil: 99 33 88 50

Bente Gravdal AP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Bente Gravdal (Ap)

Nestleder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: bente.gravdal@rogfk.no

Mobil: 90 23 17 16

Øvrige medlemmer:

 • Vebjørn Sollli, KrF   
 • Sondre Undheim Lokøy, V
 • Sigurd Sjursen, Inp