Fylkestrafikksikkerhetsutvalget - Rogaland fylkeskommune

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål som fylkeskommunen har ansvar for.

Utvalget tar initiativ til, fremmer, utvikler og samordner trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplanet. FTU har utarbeidet Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland 2018 - 2023 (PDF, 4 MB), som bygger på nasjonale føringer i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet 2014 - 2017.

Utvalget samarbeider tett med Statens vegvesen og trygg Trafikk. Utvalget består av fem folkevalgte og konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Sekretariatet er lagt til
Samferdselsavdelingen, i tillegg til at Trygg Trafikk også er med i sekretariatet.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er delaktig i eller støtter tiltak i tråd med handlingsplanen. "Trafikksikker kommune" er et av hovedsatsningsområdene for perioden, videre blir innsats mot utsatte grupper prioritert, samt oppfølgning av sykkel- og gåstrategi. 

Andre kampanjer og informasjonstiltak som kan nevnes: 

  • Barn på skoleveg
  • Trafikkofrenes dag
  • Ikke tøft å være død
  • Ung på hjul

Utvalget står også bak Trafikksikkerhetshallen sammen med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og med støtte fra Statens vegvesen.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget består i perioden 2019- 2023 av:

Jonas Andersen Sayed (KrF) - Klikk for stort bilde

Jonas Andersen Sayed (KrF)

Leder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Telefon: 51 47 06 10
Mobil: 469 61 590

Alexandra Eva Lind (FNB) - Klikk for stort bilde

Alexandra Eva Lind (FNB)

Nestleder fylkestrafikksikkerhetsutvalget

E-post: alexandra.eva.lind@rogfk.no

Mobil: 406 36 117

Øvrige medlemmer:

 

Senterpartiet (Sp)                            

Jarle Bø     

Miljøpartiet de Grønne (MDG)                                              

Yvonne Ekrene Lien

Høyre (H)

Ragnvald Nilsen

Til toppen