Eldrerådet

Rogaland fylkeskommunes eldreråd er et lovfestet utvalg som skal fungere som et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Eldrerådet er ikke en interessegruppe for en spesiell gruppe mennesker, men skal ivareta alle eldres rettigheter og plikter i samfunnet og medvirke til et godt samfunn for mennesker i alle aldre.

Eldrerådet skal ivareta samfunnets ansvar for de svakeste eldre og samtidig vise at eldre er en ressurs.

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker som kan ha innflytelse på den eldre befolknings livskvalitet. Rådet skal også være igangsetter og pådriver for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolknings levekår.

Bjørn Eirik Marcusson

leder eldrerådet

E-post: marcusso@online.no

Mobil: 90 09 71 52

Rannveig Bærheim

nestleder eldrerådet

E-post: ranveig.berheim@lyse.net

Mobil: 48 14 67 37

Folkevalgte medlemmer:

Steinar Jansen (H) 

Bilde kommer

Anna Henriette Veim Eikje KRF portrett. Foto - Klikk for stort bildeAnna Henriette Eikje (KrF)
Bente Gravdal AP portrett. Foto - Klikk for stort bildeBente Gravdal (Ap)

Medlemmer fra organisasjonene: 

  • Bjørn Eirik Marcussen (Pensjonistforbundet Rogaland)   
  • Dagrunn Folkvord Vormestrand (Pensjonistforbundet Rogaland)                   
  • Anders Eik Hauge (Pensjonistforbundet Rogaland)
  • Rannveig Bærheim (LOP) 

Rådet velger selv leder og nestleder blant fylkespensjonistorganisasjonene.