Eldrerådet

Rogaland fylkeskommunes eldreråd er et lovfestet utvalg som skal fungere som et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Eldrerådet er ikke en interessegruppe for en spesiell gruppe mennesker, men skal ivareta alle eldres rettigheter og plikter i samfunnet og medvirke til et godt samfunn for mennesker i alle aldre.

Eldrerådet skal ivareta samfunnets ansvar for de svakeste eldre og samtidig vise at eldre er en ressurs.

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker som kan ha innflytelse på den eldre befolknings livskvalitet. Rådet skal også være igangsetter og pådriver for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolknings levekår.

Folkevalgte medlemmer:                             

  1. Bodil Elvie Tungland (Ap)                                         
  2. Helge Arntzen (FP)
  3. Susanne Heart (Uavhengig)                      

Medlemmer fra organisasjonene: 

  1. Oddrun Strand Rangnes (nestleder)                                      
  2. Bjørn Eirik Marcusson                     
  3. Edmund Iversen
  4. Rannveig Bærheim (leder)

Rådet velger selv leder og nestleder blant fylkespensjonistorganisasjonene.

Til toppen