Etiske retningslinjer for folkevalgte

Rogaland fylkeskommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Folkevalgte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til folkevalgtes etiske holdninger i sin virksomhet for fylkeskommunen.

Etiske retningslinjer for folkevalgte i Rogaland fylkeskommune (PDF, 139 kB)