Ansvar og myndighet

Administrasjonen utfører oppgaver på bestilling fra de folkevalgte i fylkestinget.

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (Delegasjonsreglementet) viser hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann.

Til toppen