Ansvar og myndigheit

Administrasjonen utfører oppgåver på bestilling frå dei folkevalde i fylkestinget.

Ansvar og myndigheit i Rogaland fylkeskommune (delegasjonsreglementet) viser kva fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalet, utval, fylkeskommunale føretak og fylkesdirektør.

Artikkelliste