Postliste og innsyn - Rogaland fylkeskommune

Postliste og innsyn

Postliste Rogaland fylkeskommune

På grunn av fulltekstpublisering av offentlige dokumenter er det lagt inn en forsinkelse på tre dager etter journalføring før publisering på postlisten. Det er mulig å bestille merinnsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet fra postlisten, men Rogaland fylkeskommune har besluttet at dokumenter knyttet til arkivdelene «elev», «klient» og alt knyttet til «sikker sone», ikke vil bli publisert på postlisten på internett.

For å be om innsyn, må du gå til posten du vil ha innsyn i, og klikke på "Be om innsyn".

Har du spørsmål?

Dokumentsenteret vaktmobil: 469 19 422

E-post: firmapost@rogfk.no

Til toppen