Postliste og innsyn

Vi ønsker å gjere det enkelt for innbyggarane å få innsyn i kva som skjer i Rogaland fylkeskommune.

Postliste

Her finn du fylkeskommunen si postliste:

Postliste Rogaland fylkeskommune

På grunn av fulltekstpublisering av offentlege dokument er det lagt inn ei forseinking på tre dagar etter journalføring før publisering på postlista. Det er mogleg å bestille meirinnsyn i dokument som er unntatt offentlegheit frå postlista, men Rogaland fylkeskommune har avgjort at dokument knytt til arkivdelane «elev», «klient» og alt knytt til «sikker sone», ikkje vil bli publisert på postlista på internett.

Innsyn

For å be om innsyn, må du gå til posten du vil ha innsyn i, og klikke på "Be om innsyn".

Har du spørsmål?

Kontakt sentralbordet på telefon 51 51 66 00

E-post: firmapost@rogfk.no