Postliste og innsyn

Vi ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i Rogaland fylkeskommune.

Postliste

Her finner du fylkeskommunens postliste:

Postliste Rogaland fylkeskommune

På grunn av fulltekstpublisering av offentlige dokumenter er det lagt inn en forsinkelse på tre dager etter journalføring før publisering på postlisten. Det er mulig å bestille merinnsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet fra postlisten, men Rogaland fylkeskommune har besluttet at dokumenter knyttet til arkivdelene «elev», «klient» og alt knyttet til «sikker sone», ikke vil bli publisert på postlisten på internett.

Innsyn

For å be om innsyn, må du gå til posten du vil ha innsyn i, og klikke på "Be om innsyn".

Har du spørsmål?

Kontakt sentralbordet på telefon 51 51 66 00

E-post: firmapost@rogfk.no

Til toppen