Elev- og lærlingombod

Elev- og lærlingombodet jobbar for å sikre rettane dine som elev og lærling. Du kan spørje om alle rettane dine og plikter. Ombodet hjelper deg med enkeltsaker viss du treng det. Elev- og lærlingombodet jobbar òg for retten din til eit godt skolemiljø eller arbeidsmiljø.

Fungerande ombod

Torleif Askedal vikarierer som elev- og lærlingombud fram til 30. juni 2025.

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 99 71 19 02

E-post: Torleif.askedal@rogfk.no

Kven kan kontakte elev- og lærlingombodet?

 • elevar, foreldre og andre rundt eleven
 • lærlingar og lærekandidatar
 • skoleleiarar og andre tilsette i skole og bedrift
 • organisasjonar som ønsker innspel i arbeidet med å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljø

Kva gjer elev- og lærlingombodet?

 • snakkar med deg om saka di
 • rettleiar og hjelper i å løyse utfordringar
 • gir deg konkrete svar på rettar, moglegheiter og plikter
 • bidreg til å styrke medverking i opplæringa
 • arrangerer kurs i samarbeid med elevråd, skole eller andre foreldre
 • bidreg på kurs og rettleiing av tilsette i skole og bedrift
 • samarbeider med ulike organisasjonar, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens fylkesråd i Rogaland, skolehelseteneste eller andre
 • tek opp større og prinsipielle saker med politikarane og administrasjonen

Elev- og lærlingombodet har teieplikt og er ein uavhengig ressursperson. Saker du tek opp med elev- og lærlingombodet vil ikkje bli teke vidare utan at du er einig.

Elev- og lærlingombod 

Kristin Gribbestad

Portrettbilde av Kristin Gribbestad - Klikk for stort bilde

Les meir om omboda i Noreg.

Artikkelliste