Eigarskapspolitikk

Fylkestinget vedtok den 27. april 2021 (sak 37/2021) Rogaland fylkeskommune sin eigarskapspolitikk.

Fylkeskommunen sin eigarskapspolitikk (PDF, 603 kB) omfattar overordna prinsipp, retningslinjer og strategiar som regulerer fylkeskommunen si styring og oppfølging av selskap og føretak, og angir forventningar til selskapa og føretaka som fylkeskommunen har eigardelar i.

Saka skal behandlast minst ein gong kvar valperiode, og vil såleis gjelde fram til fylkestinget si neste behandling av saka.