Årsmeldingar og årsrekneskap

Årsmeldinga gir ein kort, samla oversikt over verksemd, ressursbruk og resultat i Rogaland fylkeskommune.

 

Forsiden til Årsmelding 2022 - Klikk for stort bilde

  

Årsmelding 2022

Rogaland fylkeskommune leverer mange og gode tenester innan opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og nærings- utvikling, kvar dag heile året.

2022 var tilnærma eit normalår etter to år prega av koronapandemien. Vi oppnådde mykje og kan vise til gode resultat for områda vi har ansvar for. Det handlar om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortida, notida og framtida.

Kapittelet "Økonomisk analyse" inneheld analysar og oversikt over den økonomiske situasjonen i Rogaland fylkeskommune.

Årsmelding 2022 (PDF, 12 MB)