Om Rogaland

Rogaland fylke ligg sørvest i Noreg og har rundt 482.000 (2020-tal) innbyggjarar. Fylket er Noregs fjerde største i folketal.  Rogaland består av 23 kommunar, fordelt på Jæren, Nord- Jæren, Ryfylke, Haugalandet og Dalane. Stavanger er administrasjonssenteret.

Dei fem største kommunane i folketal (2021-tal):

 1. Stavanger: 144 147 innbyggjarar
 2. Sandnes: 80 450 innbyggjarar
 3. Karmøy: 42 345
 4. Haugesund: 37 723 innbyggjarar
 5. Sola: 27 457 innbyggjarar

Dei fem minste kommunane i folketal (2021-tal):

 1. Utsira: 192 innbyggjarar
 2. Kvitsøy: 507 innbyggjarar
 3. Bokn: 859 innbyggjarar
 4. Hjelmeland: 2580 innbyggjarar
 5. Bjerkreim: 2791 innbyggjarar

 

Areal og geografi

 • Rogaland er 9 377,1 kvadratkilometer stort. Av dette er 8 575,33 kvadratkilometer land og 801,77 kvadratkilometer er vatn. Rogaland og Oslo er fylka med minst areal.
 • Rogaland har omkring 350 kilometer kyst mot havet og ei strandlinje på godt over 2000 kilometer.
 • Suldalsvatnet er den største innsjøen i Rogaland.
 • Høgaste fjell er Vassdalseggi, 1658,2 meter over havet, i Suldal.

Elevar og vidaregåande skolar

Veg og kollektivtrafikk

 • Fylkesvegane i Rogaland er viktige i fylket sitt samla transportsystem, og utgjer til saman 2 500 kilometer.
 • 1,44 milliardar kronar går med til kollektivtrafikk i 2021, inkludert 312,5 millionar frå Byvekstavtalen. Kolumbus er mobilitetsleverandøren i fylket. Det betyr at Kolumbus har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg jobbar selskapet for at tog, sykkel, gonge og bildeling heng saumlaust saman med buss og båt slik at folk skal komme seg frå A til Å utan bruk av eigen bil.
 • Rundt 20,8 millionar bussreiser i 2020.
 • Rundt 500 000 båtreiser.
 • Skoleskyss for 20 600 elevar.
 • Tilrettelagt transport for 8500 personar.