Om Rogaland

Rogaland fylke ligger sørvest i Norge og har rundt 482.000 (2020-tall) innbyggere. Fylket er Norges fjerde største i folketall.  Rogaland består av 23 kommuner, fordelt på Jæren, Ryfylke, Haugalandet og Dalane. Stavanger er administrasjonssenteret. 

De fem største kommunene i folketall (2021-tall):

 1. Stavanger: 144 147 innbyggere
 2. Sandnes: 80 450 innbyggere
 3. Karmøy: 42 345
 4. Haugesund: 37 723 innbyggere
 5. Sola: 27 457 innbyggere

De fem minste kommunene i folketall (2021-tall):

 1. Utsira: 192 innbyggere
 2. Kvitsøy: 507 innbyggere
 3. Bokn: 859 innbyggere
 4. Hjelmeland: 2580 innbyggere
 5. Bjerkreim: 2791 innbyggere

 

 

Areal og geografi

 • Rogaland er 9 377,1 kvadratkilometer stort. Av dette er 8 575,33 kvadratkilometer land, 801,77 kvadratkilometer er vann. Rogaland og Oslo er fylkene med minst areal.
 • Rogaland har omkring 350 kilometer kyst mot havet og en strandlinje på godt over 2000 kilometer.
 • Suldalsvatnet er den største innsjøen i Rogaland.
 • Høyeste fjellet er Vassdalseggi, 1658,2 meter over havet, i Suldal.

Elever og videregående skoler

 • Rogaland fylkeskommune driver 25 videregående skoler. Les mer om de videregående skolene. I tillegg kommer en høyere yrkesfaglig fagskole og to skolesentre.
 • 16 404 elever går på skolene.

Vei og kollektivtrafikk

 • Fylkesveiene i Rogaland er viktige i fylkets samlede transportsystem, og utgjør til sammen 2 500 kilometer.
 • 1,44 milliarder kroner går med til kollektivtrafikk i 2021, inkludert 312,5 millioner fra Byvekstavtalen. Kolumbus er mobilitetsleverandøren i fylket. Det betyr at Kolumbus ha ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg jobber selskapet for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil.
 • Rundt 20,8 millioner bussreiser i 2020.
 • Rundt 500 000 båtreiser.
 • Skoleskyss for 20 600 elever.
 • Tilrettelagt transport for 8500 personer.
Til toppen