Tirsdag starter arbeidet med å bygge ny bru i Dirdal

 Den smale brua fra 1941 på fylkevei 450 i Dirdal blir erstattet.

Tirsdag 22. juni går entreprenør Bjelland AS i gang med jobben like ved vegmuseet i Dirdal.

De siste par årene har det vært en innsnevring over brua, fordi den ikke tåler to større kjøretøy på samme tid. Prosjektleder Matthew Millington i Rogaland fylkeskommune er glad for at Frøyland bru nå blir erstattet.

—  Den nye brua blir litt lengre enn dagens og blir åtte og en halv meter brei. Alt arbeidet skal være ferdig innen november, opplyser Millington.

Bjelland går i gang med arbeidet tirsdag 22. juni. Etter planen blir fylkesvei 450 lagt om 12. juli. Omkjøringsveien blir lagt på vestsida av hovedveien. Veien får to felt med nedsatt fartsgrense.

Ps! Navnet på den nye brua blir Einerholmen.