Tilgjengelighetspris til Haugesund kommune

Haugesund kommune er tildelt TIlgjengelighetsprisen 2020 for sitt flotte folkebibliotek og nye park. Bildet er fra gjenåpningen i september 2019.Et forbedret og universelt utformet bibliotek og en helt ny og universelt utformet park er begrunnelsen for at fylkeskommunens Tilgjengelighetspris 2020 tildeles Haugesund kommune. 

– Det er en stor tillitserklæring å få denne prisen. Vi har vært veldig opptatt av dette med tilgjengelighet. En ting er den universelle utformingen for folk med bevegelseshemninger eller synshemninger, men det handler like mye at biblioteket er tilgjengelighet for folk flest, sier biblioteksjef Marianne Hirzel glad.

Kjærkomment for innbyggere

Haugesund kommune har gjennomført en omfattende renovering av biblioteket som ligger midt i Haugesund sentrum. Kvartalet som ligger i direkte tilknytning til biblioteket er bygget om fra parkering til park. 

– Dette har gitt byen et betydelig forbedret og universelt utformet bibliotek og et kjærkomment nytt parktilbud til byens innbyggere, også med universell utforming, sier fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget 8. desember. 

Glad biblioteksjef

Biblioteksjef Marianne Hirzel synes det er motiverende for biblioteket å motta denne prisen. 

 – Vi har tilpasset åpningstidene våre og vi har vært opptatt av at folk skal ha tilgang til det digitale universet. Det tenker vi gjerne ikke på som tilgjengelighet, men det er det i aller høyeste grad. Vi har både utstyr og hjelp av folk til å finne informasjon på nett. Vi har gjort mye i dette prosjektet, men har fortsatt et stykke igjen, og den prisen vi mottar nå kommer vi også til å bruke i arbeidet vårt videre, forteller Marianne Hirzel. 

Fredet som kulturminne

Haugesund folkebibliotek startet opprinnelig i Auberts hus i Apotekersmuget i 1893 og var der i et år før huset skulle rives. Biblioteket flyttet videre mellom ulike adresser fram til 1967 da Haugesund folkebibliotek endelig kunne flytte inn i eget bibliotekbygg i Kirkegata 151 i Haugesund. Dagens bibliotek er tegnet av David Sandned og ble i 2019 fredet av Riksantikvaren som et kulturminne. I september 2019 gjenåpnet biblioteket etter to års renoveringsarbeid.  Haugesund folkebibliotek gjenåpnet i september 2019, etter omfattende renovering.  

– Jeg vil på vegne av Haugesund folkebibliotek og alle innbyggerne i Haugesund takke for den store æren som det er for oss å få denne prisen, sier Hirzel. 

Innovativ ombygging

Det ligger mye innovasjon i å tilpasse en fredet bygning som ble tatt i bruk i 1967, til dagens forskriftskrav og universell utforming. 

– Ombyggingen har skjedd nennsomt og i respekt for den særpregete arkitekturen. Bygningen og uteområdet er viktig for innbyggerne i kommunen, både som bibliotek og møteplass. Og ikke minst er parken blitt en ny og universelt utformet attraksjon til glede for alle, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner.