Tildelte spillemidler 2021

Motorsportsenteret på Kroheia i Sokndal er et av anleggene som får støtte fra årets spillemidler. Motorcenter Norway Nær 155 millioner kroner er fordelt til idrettslag og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvordan årets spillemidler er fordelt.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er den desidert største tilskuddsordningen innen kulturfeltet. Det økonomiske grunnlaget for den statlige idrettspolitikken tilsvarer den delen av overskuddet til Norsk Tipping AS som tilfaller idrettsformål.

Rekordstort beløp

– Jeg er glad for at vi kan fordele et rekordstort beløp til gode anleggsprosjekter i hele fylket. Spillemidlene er en viktig stimulerings- og finansieringskilde til anleggsbygging i Rogaland, både for kommuner og idrettslag. Ordningen er også en viktig bidragsfaktor til at barn og unge kommer i aktivitet, noe som bidrar til god fysisk og psykisk helse, samt attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder, sier Inghild Vanglo (Ap), leder av Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) i Rogaland fylkeskommune.

454 søknader

Med over 154 millioner kroner har Rogaland fylkeskommune blitt tildelt et rekordstort beløp til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette er en økning på rundt 5,8 mill. kroner fra 2020. 

Rogaland fylkeskommune mottok i år totalt 454 søknader til hovedfordelingen av spillemidler. 266 er søknader til organisert idrett og fysisk aktivitet, mens 188 søknader gjelder støtte til nærmiljøanlegg. Den totale søknadssummen er på drøyt 631 millioner kroner.

Hensyn til koronasituasjonen

Med bakgrunn i koronasituasjonen, oppfordret departementet fylkeskommunene om å særskilt prioritere lag og foreninger som hadde igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved detaljfordeling av spillemidlene i 2020. Departementet har ikke kommet med samme oppfordring i 2021, men fylkesrådmannen har likevel tatt hensyn til denne prioriteringen ved årets detaljfordeling.

Fredag 28. mai vedtok regional-, kultur- og næringsutvalget fordelingen av årets spillemidler. Tildelte midler er sortert kommunevis, og innenfor søknadskategoriene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fordelingen skjer i tråd med statlige retningslinjer og gjeldende fordelingsmodell.