Støyende arbeid og utslipp til Gandsfjorden natt til 7. desember

Natt til torsdag blir det støy på grunn av arbeidet med å koble om IVAR sin spillvannsledning sør i Stavangerveien på Sandnes. 

Rogaland fylkeskommune skal på vegne av IVAR koble om den gamle spillvannsledningen til ny spillvannsledning. Arbeidet blir gjort mens vi likevel graver for å bygge Bussveien i Stavangerveien.

Omkoblingsarbeidet starter klokka 21.00 onsdag kveld, og er beregnet å ta 7-10 timer. Det blir arbeid samtidig på tre steder på ledningstraseen (se skisse).

Vi forsøker å legge det mest støyende arbeidet til de første timene, men det kan også bli støyende arbeider utover natten. De som bor nærmest er allerede kontaktet. 

Mens omkoblingen av spillvannsledningen pågår, må avløpsvannet ledes i overløp til Gandsfjorden. Mengden overløp blir registrert. Pumpestasjonen blir rengjort før arbeidet starter for å redusere utslippet av søppel. Det blir i tillegg mindre overløp fra to kommunale pumpestasjoner i Strandgata.

Følg gjerne arbeidet med Bussveien her

Arbeidsområder IVAR- ledning - Klikk for stort bildePå skissen ovenfor er de tre arbeidsområdene vist med blå sirkel, gammel spillvanns-ledning er vist med rød strek og ny spillvanns-ledning er vist med gul strek. Dette er kun en skisse, og viser ikke eksakte plasseringer.