Støper lokk over Jåttå-rundkjøringen

I helgen kommer lokket over den store rundkjøringen i Jåttåvågen. Støpearbeidet pågår i 24 timer, fra fredag ettermiddag 8. desember.

Dronebilde over den store rundkjøringa på Jåttå i anlegssfasen. - Klikk for stort bildeLokket over den store rundkjøringen i Jåttå blir støpt i helga. Selve støpearbeidet foregår over 24 timer, fra fredag ettermiddag.

– Dette er en milepæl for Bussveien. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2026, men allerede om et år kjører bussene oppå dette lokket, mens bilene går under bakken, sier Per Ove Stokkeland, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune. 

Den store rundkjøringen har fire armer, og lokket som kommer oppå vil danne et nytt område som blant annet knytter jernbane, Bussveien og kollektivtraséen til Ullandhaug sammen. Siden bilene skal kjøre under bakken, blir lokket et såkalt mobilitetspunkt for myke trafikanter og buss.

Støper i 24 timer

Å legge lokket på rundkjøringen er en stor jobb, både for fylkeskommunen som er byggherre for Bussveien, og for entreprenør KSR.

– Arbeidet innebærer at vi støper fra klokka 17 fredag ettermiddag, gjennom natten og fram til lørdag ettermiddag den 9. desember. Innen veibygging i Norge har det aldri tidligere vært støpt så mye som 2 900 kubikkmeter sammenhengende, sier Stokkeland. 

Han forteller at lokket består av cirka 2900 kubikkmeter med betong, som blir kjørt til anleggsområdet på 305 lastebillass. Under selve støpingen kommer fire betongpumper til å være i drift.

Arbeidet med Bussveien pågår flere steder i Stavanger og Sandnes. Anleggsarbeidet på strekningen gjennom Jåttåvågen (Stasjonsveien–Gauselvågen) startet sommeren 2022, og skal være ferdig i 2026. Strekningen er en del av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes.

Illustrasjon av lokket over den store rundkjøringen, slik det blir når alt er ferdig   - Klikk for stort bildeLokket over den store rundkjøringen, slik det blir når alt er ferdig.