Starter bygging i Torvmyrveien etter sommeren

Her blir det bedre for dem som sykler og går.Bjelland AS har signert kontrakt med Rogaland fylkeskommune for å bedre bymiljøet langs Torvmyrveien i Randaberg.

Området som bygges om strekker seg fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

– Torvmyrveien blir først og fremst bedre for de som går og sykler. Vi skal knytte sammen gang- og sykkeltilbudet som finnes i området, sier byggeleder Roger Hoftun Eik i Rogaland fylkeskommune.

Prosjekterer til august

Entreprenør Bjelland AS signerte sist uke kontrakt med fylkeskommunen på en såkalt totalentreprise. Det betyr at entreprenøren må prosjektere og lage detaljerte byggetegninger før en starter å grave og bygge.

– Vi regner med å se gravemaskinene på plass etter sommeren. Da blir det viktig for oss at alle som blir påvirket av arbeidet får god informasjon. Vi er spesielt oppmerksomme på at vi skal bygge i et område med både skole, barnehage og andre offentlige tjenester, sier byggelederen.

Bedre bymiljø

På den rundt en kilometer lange strekningen kommer blant annet 520 meter dansk sykkelløsning. Dansk sykkelløsning betyr hevet sykkelfelt adskilt fra kjørebane og fortau med lav kantstein. 

I tillegg blir det montert nye lys og bygd nye bussholdeplasser. Arbeidet består også i å lage nye avkjørsler, støttemurer og sette opp nye skilt.

Prosjektet i Torvmyrveien skal stå ferdig 30. oktober 2022.