Stanser deler av arbeidet med Bussveien i Stavangerveien

Fylkeskommunen er i gang med å bygge Bussveien på strekningen mellom Kvadrat på Forussletta, via Stavangerveien til Strandgata. Mandag har vi stanset det planlagte innledende arbeidet med mur og støyskjerm langs boligene på østsiden av Stavangerveien.

Gravemaskin langs Stavangerveien i Sandnes. - Klikk for stort bildeDeler av arbeidet med Bussveien i Stavangerveien i Sandnes har stanset mandag.

‒ Vi har de tekniske godkjennelsene fra Sandnes kommune, men vi mangler tillatelse for å starte arbeid. Gravearbeidene langs østsiden av veien kan derfor ikke starte før klagefristen 13. oktober er gått ut, forklarer Bjørnar Kleven, prosjektleder i Bussveien.

Han forteller at entreprenør Stangeland Maskin AS tilpasser seg, og har annet arbeid i prosjektet å jobbe med, inntil nødvendige tillatelser er på plass.

Fylkeskommunen varslet før helgen at fortauet langs østsiden av Stavangerveien ble stengt for gjennomgang sør for undergangen i Lerkeveien og nord for Hasselveien 12. Dette arbeidet er utsatt.

Nord i prosjektet, ved Biltema fortsetter entreprenøren med grøftearbeid.

Fra oppstart i september har entreprenøren ryddet vegetasjon i området sør i Stavangerveien, for å gjøre klart til anleggsarbeid på østsiden i Stavangerveien, og lagt både kjøreveien og gang- og sykkelveien midlertidig mot vest. Vi har også gjort en del grøftearbeid ved Biltema, der gang- og sykkelveien mellom Gamle Stokkavei og undergangen under den store rundkjøringen er noe justert.

Riving av Stavangerveien 25 pågår, og forventes å være ferdig i midten av oktober.