Russetiden har begynt – hvordan gjøre den trygg og god for alle?

Russetida er allerede gang med valg av russestyrer, organisering av busskollektiv og snart inviteres det til de første russekroer. Ungdommene skal ta valg som kan være både utfordrende og vanskelige. 

Det er ingen av oss som vet hvilke begrensninger pandemien vil sette for russeaktivitetene, men forventningene skrus opp blant russen om å kunne ta tilbake en feiring i tråd med gamle tradisjoner, på godt og vondt.

Det er flott at russen ønsker at russetiden skal være en tid med felleskap, med deling av mange felles og positive opplevelser.

Det er likevel noen men med dagens feiring.

 • Er det  nødvendig med dyre russebusser som har egne opptaksregler som utfordrer grensene for alkoholbruk og seksuell trakassering?
 • Øker kvaliteten på fellesopplevelser med mengden av alkohol som konsumeres?
 • Skal den kule russefeiringen være for de som har råd til å delta i de dyreste bussene og de råeste festene - styrt av kommersielle aktører?
 • Er det ok at det er naboene som skal rydde opp søppelet dagen derpå etter improviserte fester i våre felles friområder?
 • Eller kan overgangen til en ny livsfase feires på andre og mindre kostbare måter der alle inkluderes og respekteres?

Vi ønsker å bidra til ei god og trygg russetid for alle årets russ. Dette krever et tett samarbeid mellom ulike aktører som kjenner til utfordringer som kan oppstå i russetida.

Viktigst av alle er foreldrene til årets russ, som har nærkontakt med den ungdom som nå skal feire at 13 års skolegang går mot slutten.

Vi inviterer russeforeldre til møter for å dele tips og erfaringer om den gode russetid. Du møter ungdommer, politiet, mobbeombud, helsesykepleiere, kommunene og skolene som deler sin kunnskap om god og dårlig praksis.

Det arrangeres tre møter:

 • Gand videregående skole – 27. oktober, kl.18.00-20.00
 • Karmsund videregående skole – 28. oktober, kl. 18.00-20.00
 • Storstova, Bryne – 29. oktober, kl. 18.00-20.00

Møtene på Gand og iStorstova er spesielt for russeforelde til elever på videregående skoler i sør-fylket. Møtet på Karmsund er spesielt for russeforeldre til elever på videregående skoler i nord-fylket. Møtet i Storstova blir strømmet – lenke til strømmingen kommer på nettsiden til alle skolene.

Pressen er hjertelig velkommen til å delta.

Ønsker dere mer informasjon om møtene og temaene som blir tatt opp - kontakt:

 • Håvard D. Høyland, politi, mobil: 913 29 577
 • Ellen Fjermestad, mobbeombud, mobil: 916 73 343
 • Elliot Kim Jørpeland, SLT, mobil: 916 22 655
 • Tomine Solli, elev, mobil: 991 52 484
 • Helge Ledaal, rektor Sandnes videregående skole, mobil: 992 59538
 • Tone Haaland, prosjektansvarlig Rogaland fylkeskommune, mobil: 902 72 977