Reiselivspris til idrettskretsen

Rogaland Idrettskrets er tildelt fylkeskommunens Reiselivspris 2019. Fra venstre Rune Røksund, daglig leder Rogaland Idrettskrets, fylkesordfører Marianne Chesak og idrettskretsens styreleder John Arve Hveding For sitt arbeid med idrettsturisme er Rogaland Idrettskrets tildelt Rogaland fylkeskommunes Reiselivspris 2019.

Økt idrettsturisme er ett av målene i handlingsplanen til Rogaland Idrettskrets. Det innebærer at kretsen ønsker å bistå til at det kommer flere større idrettsarrangementer til fylket og at de ønsker å utvikle nettverk for særidrettene og idrettsrådene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Rogaland Idrettskrets hadde 100-årsjubileum i 2019, samme år som de arrangerte Idrettsgalla 2019 og NM-veka 2018 og 2019, to store arrangement med mange tilreisende og nasjonal TV dekning.

Systematisk samarbeid

– Vi har hatt et godt og systematisk samarbeid med Region Stavanger, kommunene og fylkeskommunen, og idrettsturisme er noe vi vil videreutvikle for å få flere små og store arrangementer til vår region. Vi ønsker å være en døråpner og tilrettelegge for kompetanse, forteller John Arve Hveding, styreleder i Rogaland Idrettskrets.

Sammen med daglig leder Rune Røksund mottok de Reiselivsprisen fra fylkesordfører Marianne Chesak under fylkestinget i Haugesund 16. juni.

– Dette er stas! Vi setter veldig stor pris på denne tildelingen og vi ble veldig overrasket. Idrettsturisme er et langsiktig arbeid som fortsatt er i startgropen og vi ønsker å få til mer samarbeid på mange områder, sier Hveding og viser til idrettskretsens motto:

– Vi gjør det for at vi vil, ikke for at vi må.

Aktiv pådriver

Årets nominerte kandidater speiler mangfoldet og aktivitetsnivået i reiselivsbransjen. Det er fylkesutvalget som vedtar hvem som vinner reiselivsprisen som deles ut for 19. gang. Rogaland fylkeskommunes reiselivspris ble første gang delt ut i 1998.

– Juryen legger vekt på at årets vinner har tilført reiselivet i Rogaland et unikt og ekte produkt. Årets vinner fremstår som fremoverlent, innovativ og er en aktiv pådriver til at både større og mindre idrettsarrangement legges til regionen. Formålet med prisen er nettopp å inspirere til ekstra innsats for reiselivet i fylket. Dette gjør Rogaland Idrettskrets på en utmerket måte. Med et utstrakt samarbeid med kommuner, folkehaller og Region Stavanger har Rogaland Idrettskrets klart å trekke arrangementer og publikum til regionen, sier fylkesordfører Marianne Chesak.  

Viktig bidragsyter

Reiselivsprisen er en honnør for innsats i reiselivet i Rogaland, spesielt på utvikling av gode reiselivsprodukter. Reiseliv handler om opplevelser. Opplevelser i natur, kultur, med mat, og gode minner. Det er opplevelsen vi husker når vi reiser hjem fra en tur.

Reiselivet i Rogaland er en viktig bidragsyter til å opprettholde bosetting, skape verdier i lokalsamfunn, og er en næring som skaper arbeidsplasser over hele fylket.

Næringen har betydelig skatteeffekt, med mange unge i arbeid, og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn. Samlet verdiskaping for reiselivet i Rogaland i 2018 var 6,5 milliarder kroner.

Fakta om reiselivsprisen og tidligere vinnere