Reiselivspris til friluftsrådene

Reiselivsprisen 2020 til friluftsrådene: Fra venstre: Svein Høyland, styreleder i Jæren friluftsråd, Anders Ege, styreleder i Dalane friluftsråd, fylkesordfører Marianne Chesak, Nils Stråtveit, styreleder Friluftsrådet Vest og Hans Olav Sandvoll, daglig leder i Ryfylke friluftsråd.Friluftsrådene i fylket gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging for at folk skal komme seg ut på tur og benytte seg av naturen. For denne innsatsen får de fylkeskommunens Reiselivspris 2020.

Ryfylke Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Dalane Friluftsråd og Friluftsrådet Vest ble tirsdag 15. juni tildelt Rogaland fylkeskommunes Reiselivspris 2020. Prisen deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Prisen er på 50 000 kroner og et diplom, og deles i år ut for 20. gang.

Mangfoldet i reiselivet

– Dette er utrolig kjekt, det viser litt av mangfoldet i reiselivet vi opplever at vi er en del av. Vi legger til rette for at folk kan feriere i eget land, og med den norgesferien som vi hadde i fjor, og planlegger for i år, så er dette en viktig del av det vi jobber med hele tiden, sier Hans Olav Sandvoll, daglig leder i Ryfylke friluftsråd.

Det tradisjonelle reiselivet med hotell og restauranter taper penger med fravær av kunder.
– Friluftsrådene har de samme budsjettene å jobbe etter, så når det kommer mye folk så får vi mer arbeid og utfordringer med å få pengene til å strekke til. Vi er veldig glad og takknemlig for at alle fire friluftsrådene i fylket får denne prisen, sier Sandvoll.

Økt aktivitet i turområdene

I sommermånedene i fjor hadde Rogaland en vekst på 20% på det norske ferie- og fritidsmarkedet. Bortfallet av utenlandske turister ble i stor grad kompensert med flere nordmenn på besøk. Koronapandemien har også gjort noe med rogalendingens reisevaner. Vi har, som alle andre, blitt værende hjemme. Men vi har i større grad vært utendørs, og benyttet oss av naturen og de nære opplevelsene.

– Innsatsen fra friluftsrådene gjør at vi alle får en god opplevelse ute i den storslåtte naturen i fylket. De har i stor grad merket økt aktivitet på turområdene i fylket, noe som også har vist igjen på utsatte telleapparater. Det har vært gjort betydelige oppgraderinger og merking av ruter og stier, samt tilrettelegging for parkeringsplasser til den økte trafikken. Viktige tiltak er også å begrense forsøpling og opprettholde naturkvaliteten, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Flere ungdommer i naturen

Fylkesrådmannen mottok mange gode kandidater for Reiselivsprisen i Rogaland for 2020. Fylkesutvalget avgjør hvem som skal tildeles prisen, og med et så ekstraordinært år vi har lagt bak oss, har utvalget også gjort en ekstraordinær bevilgning i forbindelse med tildelingen av prisen.  De fire prisvinnerne får 50 000 kroner hver. 

Anders Ege, styreleder i Dalane friluftsråd  

– Jeg er umåtelig takknemlig, dette er voldsomt kjekt og vi er særdeles godt fornøyde med å få en slik pris, det betyr mye for oss, sier Anders Ege, styreleder i Dalane friluftsråd.

Han bekrefter at friluftsaktivitetene har økt også i Dalane. Det er også flere deltakere i toppturkonkurransen som friluftsrådet arrangerer.

– Vi legger godt merke til at det er mange tilreisende som benytter seg av turløypene våre. Trollpikken har bidratt til at også mange andre turmål i området blir besøkt, og det er ekstra hyggelig å registrere at det er flere og flere ungdommer som går på tur. Da har vi oppnådd noe godt med folkehelsearbeidet vårt, sier Anders Ege.