Rassikrer del av veien til Sirdal

Nå lyser vi ut jobben med å rassikre og utvide veien ved Bergsura, en veistrekning mellom Berge og Lomeland på fylkesvei 450 til Sirdal. 

Fjellvegg med vei nederst og ett vann til høyre i bildet - Klikk for stort bildeVeistrekningen ved Bergsura.

Vi gleder oss til å gå i gang, sånn at bilistene kommer tryggere og bedre fram, sier prosjektleder Erlend Claussen i Rogaland fylkeskommune.

Veistrekningen som er 1,6 kilometer lang skal rassikres, legges om og bli bedre. Prosjektet vil koste omkring 150 millioner kroner og kontrakten er en totalentreprise, som betyr at entreprenøren skal detaljplanlegge jobben. Fylkeskommunen har fått statlige midler merket for rassikring, og finansieringen av prosjektet har ikke noe å gjøre med «Gjesdal-pakken» eller bompengene ved Øvstabø. 

Byggestart er rundt midten av 2024.

Dette skal vi bygge:

  • Ny vei langs Nedre Bergsvatnet, som skal bygges ut i vannet. Sprengstein blir brukt for å fylle ut, så flytter vi veien ut på fyllinga. Veien blir bredere og får gul midtstripe mellom de to kjørebanene.
  • Ny skredsikringsvoll på innsiden langs hele veistrekket. Vollen blir hele fem meter høy.
  • Bilister som kjører Hunnedalsveien mot øst eller retning Lomeland, får ny tilkobling til den nye traseen (60 km/t-sonen) som ble utvidet for noen år siden. 

Ferdig først i 2027

Selv om byggestart er i 2024, blir prosjektet først ferdig tidlig i 2027.

– Det er en sensitiv fugleart som hekker nær der vi skal bygge. Hekkesesongen, som vi må ta hensyn til, påvirker når vi kan jobbe. Derfor blir byggetiden så lang, sier Claussen.

Kart som viser hvor veistrekningen som skal rassikres er. - Klikk for stort bilde